Den nye redaktion på Jæger er på plads

Tirsdag, 16. jun 2015

Efter grundig læsning af over 300 ansøgninger, efter samtaler med over 25 kandidater, efter personlighedstests og flere samtaler er vi nu endelig nået til vejs ende med rekruttering af den nye redaktion til Jæger.

Holdet bag Jæger kommer til at se således ud:

Ansvarhavende redaktør

Max Steiner bliver ansvarshavende redaktør. Max er velkendt i Jægerforbunds-regi, efter han i en årrække har været tilknyttet magasinet som lokalredaktør i både Kreds 2 og 3 samt hyppig brugt freelanceskribent.

Max tiltræder redaktørjobbet pr. 1. august, og han vil frem til udgangen af september kører parallelt med Steen Axel Hansen, så vi får overdraget Steens store viden på bedste vis.

Redaktionssekretær

Til at afløse Torben Møller-Nielsen som redaktionssekretær, har vi ansat Kim Lykke Jensen, der er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 2005 med fagspeciale i fotojournalistik. Kim har været journalist på Lokalavisen Norddjurs, indtil han startede eget bogforlag. Kim har udgivet en række bøger, hvoraf han selv har redigeret og layoutet alle.

Kim er naturligvis ivrig jæger, uddannet jagtprøvelærer og stadig registreret som våbenkursuslærer. Kim er allerede godt i gang med at redigere og korrekturlæse i tæt samspil med Carsten Dahl-Hansen, der har valgt at tage med til Djursland.

Carsten Dahl-Hansen vil fremover få sin gang i Mørke 2 dage om ugen og vil de resterende være på landevejen eller arbejde hjemmefra.

Grafiker og annoncekonsulent

Den grafiske produktion af Jæger varetages af Birgit Nordby. Birgit startede i Jægerforbundet i marts, og har allerede sat et positivt aftryk på magasinet.

Redaktionens sidste mand er en kvinde - Synnøve Fuursted. Synnøve tiltrådte 1. januar 2015 og varetager den opsøgende kontakt til vores annoncører.

En af den nye redaktions første opgaver vil være at deltage i den konceptudvikling af Jæger, som er besluttet i Jægerforbundets strategi. Denne udvikling vil ske sideløbende med udgivelsen af Jæger i efteråret, og den vil være helt på plads, når vi går ind i 2016.

En stor tak til den afgående redaktion

Med udgangen af juli stopper Torben Møller-Nielsen, mens Steen Axel Hansen og Stig Tjellegaard Møller fratræder med udgangen af september.

Derfor vil jeg her benytte lejligheden til at takke dem alle for den kæmpe indsats og det gode stykke arbejde, de har gjort for Jægerforbundet igennem tiden. Stort tak herfra. I bliver svære at undvære.

Af Joan Brønnum Kvist, marketing- og kommunikationschef