Den Nationale Hjortevildtgruppe skal have ny formand

Onsdag, 12. aug 2015

DJ's Lars Jensen har efter moden overvejelse i dag meddelt Den Nationale Hjortevildtgruppe, at han ønsker at fratræde som formand for i stedet at fortsætte som menigt medlem. Det er hans vurdering, at det vil styrke jægernes stemme i det fremtidige arbejde.

Det var en samlet medlemskreds af Den Nationale Hjortevildgruppe, der med beklagelse og overraskelse modtog bestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund Lars Jensens besked om, at han ikke længere ønsker at stå i spidsen for gruppen. Beskeden blev givet på dagens møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe.

- De blev overrasket, og de beklager alle min beslutning. Men de respekterer samtidig mit ønske om i stedet at fortsætte som menigt medlem af gruppen, siger Lars Jensen.

Formandspost ikke længere en fordel

Lars Jensen er formand for Danmarks Jægerforbunds Hjortevildtudvalg og derfor jægernes stemme i Den Nationale Hjortevildtgruppe. Da han blev formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe var det for at få det bedste afsæt for at arbejde for jægernes sag. Det har det været indtil for nylig, men nu er forhandlinger blevet mere konkrete, og de forskellige synspunkter i gruppen står klarere. Derfor er formandsposten ikke længere en fordel for jægerne, siger Lars Jensen.

Især har det været svært for mange jægere at gennemskue, hvornår han udtalte sig som formand for den Nationale Hjortevildtgruppe, og hvornår han udtalte mig som formand for Danmarks Jægerforbunds Hjortevildtgruppe.

- Den seneste tids livlige og engagerede debat om fremtidens forvaltningsplan for de to store hjortearter har lært mig, at der er behov for mere tydelig og klar kommunikation om, hvad det er jeg og Danmarks Jægerforbund arbejder for i Den Nationale Hjortevildtgruppe. Når jeg ikke længere er formand, kan jeg tydeligere kommunikere, hvad der er Danmarks Jægerforbunds politik, siger Lars Jensen, som indrømmer, at den seneste tid som formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe har været hård.

- For det første er det utroligt mange timer, jeg skal bruge på arbejdet ved siden af mit fuldtidsarbejde, men også den megen debat i den seneste tid har været hård. Især fordi en del af kritikken bygger på misforståelser, siger Lars Jensen, som især peger på tre misforståelser:

  1. Det er ikke Danmarks Jægerforbund, der har foreslået arealbegrænsninger, men Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening
  2. De regionale hjortevildtgrupper er ikke nedsat i regi af Danmarks Jægerforbund. Grupperne består af skovejere, landmænd, fredningsfolk, dyreværnsfolk og jægere. Det er deres indstillinger til Den Nationale Hjortevildtgruppe, der sammen med forslagene fra individuelle interessenter kommer til at danne grundlag for det endelig kompromis, som Den Nationale Hjortevildtgruppe indstiller til Vildtforvaltningsrådet
  3. Danmarks Jægerforbund kræver ikke, at den fremtidige forvaltning af kron- og dåvildt SKAL ske i lokale lav.

- Vi har foreslået det, som en god løsning, men vi har også samtidig sagt, at vi afventer tilbagemeldingerne fra de regionale hjortevildtgrupper og vores bagland i øvrigt. Vi er kun interesseret i at løse den bundne opgave givet af Vildtforvaltningsrådet på den bedste måde for de danske jægere. Hvis den mulige løsning er en anden end lav, så er det da underordnet. Bare vi løser opgaven, siger Lars Jensen.

Ny formand på næste møde

Lars Jensen er formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe indtil næste møde den 8. september. Inden da skal der findes og udpeges en ny formand.

På mødet den 8. september fortsætter gruppen arbejdet med at gennemgå de indkomne forslag fra de regionale hjortevildtgrupper. Der er i alt 12 grupper, og 7 grupper har sendt forslag ind til en ny forvaltningsplan.

Tekst:Torsten Lind Søndergaard