Dåseløver, nej tak

Mandag, 31. aug 2015

I Nordisk Safari Klub og Danmarks Jægerforbund er vi meget klare i vores udmelding: At sætte en opdrættet løve ind i et hegn for meget kort tid derefter at udføre en direkte nedskydning skal stoppes.

Dåseløven eller burløven har aldrig levet et naturligt liv og ville aldrig have haft en chance for at overleve, hvis den blev udsat i den fri natur. Den vil heller ikke være i stand til skaffe føde på egen hånd eller indgå i en naturlig forplantning. Et dansk importforbud af trofæer af løver der er opdrættet i bur fra Sydafrika kan muligvis være en god idé. Men efter vores opfattelse vil det være langt mere effektivt, hvis de danske politikere tager sagen op i EU og herfra udøver et diplomatisk pres på de sydafrikanske myndigheder. Det vil få en langt større effekt, og forhåbentlig én gang for alle lukke for jagt i hegn på disse opdrættede løver på verdensplan.

Hvis vi egenhændigt indfører et forbud om import til Danmark, vil opdrættet efter al sandsynlighed fortsætte.

- Derfor vil Danmarks Jægerforbund følge denne sag op via FACE (European Federation of Associations for Hunting and Conservation), da vi mener, at de europæiske jægere samlet bør arbejde mod dette fænomen, udtaler formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen.

- I Nordisk Safari Klub rettede vi allerede for 4 år siden henvendelse til PHASA (Professional Hunters Association of South Africa), hvor vi udtrykte vores bekymring over udviklingen og bad om en officiel forklaring på fænomenet, og hvad man havde tænkt sig at gøre fra jagtbranchens side. Det fik vi i første omgang intet svar på. Senere fik vi en langt fra tilfredsstillende reaktion. Derfor besluttede vi at fjerne alle sydafrikanske løvetrofæer fra klubbens rekordbog. Vi har også nægtet at optage artikler i bladet TROFÆ omkring nedlæggelse af løver i Sydafrika, udtaler Formand for Nordisk Safari Klub, Jens Kjær Knudsen.

CIC The International Council for Game and Wildlife Conservation, som er en verdensomspændt jagtorganisation, har ligeledes udtrykt en klar afstandstagen fra denne jagtform.

Danmark er i dag en meget vigtig partner for jagt i Sydafrika og ligger på andenpladsen i antal jægere, der årligt besøger Sydafrika kun overgået af USA. Derfor er det vigtigt, at netop vi håndhæver en høj etik og moral. Vi skal undgå, at danske jægere bidrager til dette opdræt, eller at jægerne blive snydt i uvidenhed om det arrangøren/løveopdrætteren forsøger at markedsføre som ægte løvejagt i deres salgsmateriale.

Den øvrige jagt i Sydafrika er både nyttig og fantastisk for vildtbestanden. Få steder i verden har vildtforvaltningen været så succesfuld som i Sydafrika. Men dåseløver bidrager på ingen måde til en sund og bæredygtig vildbestand. De bidrager udelukkende til en økonomisk berigelse af nogle uetiske safarioperatører, løvefarmere og jagtrejsebureauer.

Yderligere oplysninger

Nordisk Safari Klub
Jens Kjær Knudsen
Tel. 4058 0482

Danmarks Jægerforbund
Formand Claus Lind Christensen
Tel. 2780 2855