Danmarks største jagthundetræningsområde

Tirsdag, 28. apr 2015

I 2001 indgik VandCenter Syd, Odense Kommune og Naturstyrelsen en samarbejdsaftale om etablering af 2.000 ha bynær skov ved Odense. Et af områderne var projektområdet Elmelund, og finansieringen af det 650 ha store område skete bl.a. ved hjælp af jagttegnsmidler, som det fynske Jægerfora tilegnede projektet.

Danmarks Jægerforbund har haft et godt samarbejde med de involverede parter, og er bl.a. kommet med forslag til selve skovrejsningen og et jagthundetræningsområde.

De tre hovedaktører havde specifikke interesser i dette projekt. VandCenter Syd henter en tredjedel af Odenses vandforbrug i området. Odense Kommune ønskede et rekreativt område, der tager hensyn til så mange borgerinteresser som muligt, og Naturstyrelsen ønskede at etablere en vildtvenlig skov, der både opfylder skovgæsternes samt nogle af jægernes ønsker, herunder et område til jagthundetræning.

Alle brikker faldt på plads, og Danmarks Jægerforbund kunne således indgå en aftale med Naturstyrelsen og den nystiftede forening Elmelund Jagthundetræningsklub om jagthundetræning i det 21 ha store området vest for Vejrup. Så vidt vides, det hidtil største område i Danmark dedikeret til jagthundetræning.

Indvielse af området

Både naboer, presse og alle med interesse for jagthundearbejde, var indbudt til indvielsen, og det benyttede mere end 100 mennesker sig af, hvoraf flere samtidig udnyttede chancen til at give hunden en luftetur.

Niels Chr. Johansen, hundekoordinator i kreds 5, bød velkommen og fortalte kort om det nye område. Skovrider Søren Strandgaard fra Naturstyrelsen Fyn samt hovedbestyrelsesmedlem Stig Egede Hansen, hundeudvalget under Danmarks Jægerforbund, gratulerede foreningen med det opnåede resultat og begge gav foreningen et par ord med på vejen.

De tilstedeværende blev efterfølgende inddelt i tre grupper, der blev guidet rundt i terrænet til en demonstration af hundearbejde. Turen gik til i alt fem poster, hvor gravhunde, münsterlændere, spaniel, labrador og ruhår viste godt hundearbejde, inden rundturen sluttede med indtagelse af en vildtsuppe.

Organisering

Jagthundetræningsklubben består af både en bestyrelse samt en bruger-/driftsgruppe. Bestyrelsen har fem medlemmer med Niels Chr. Johansen, Danmarks Jægerforbund, kreds 5 som formand, og bestyrelsen for Elmelund Jagthundetræningsklub referer direkte til Naturstyrelsen.

Leder af bruger-/driftsgruppen er Hans Ole Jensen, Trøstrup Korup Jagtforening.

Bookning af området

Som jagtforening eller specialklub for jagthunde inden for jagthundetræning, kan man nu booke sig ind til træning i området. Der kan således ikke trænes som enkeltperson.

Anvendelse af området er brugerbetalt.

Bookning sker ved henvendelse til Hans Ole Jensen, der træffes på telefon: 50 41 77 13 eller mail: hojjagt@dlgmail.dk

Træning i sommerhalvåret kan finde sted fra kl. 16.00 til solnedgang mandag, tirsdag og onsdag, inkl. helligdage Træning i vinterhalvåret fra kl. 9.00 til solnedgang lørdag og søndag, men ingen hverdage.