Danmarks Jægerforbund indgår i projekt om mere jagt og natur i Ejby Mose

Tirsdag, 27. jan 2015

God gammeldags frivillighed, en bevilling fra 15. juni Fonden og samarbejde har sikret at Danmarks Jægerforbund og Middelfart Kommune gennemfører et projekt sammen med de lokale lodsejere for at sikre mere jagt og natur i Ejby Mose.

Nogle gange kan velvillighed føre til udførelsen af gode planer. Det er Ejby Mose på Fyn et godt eksempel på. Her sætter Danmarks Jægerforbund, Middelfart Kommune og frivillige lodsejere gang i et projekt, som via dialog, samarbejde og frivillige aftaler skal sikre mere varieret natur og bedre adgangsforhold til området.

Til gavn for alle

En mere varieret natur vil gavne både jagt og oplevelser i området, og det er til gavn for både besøgende og lodsejerne. Derfor er alle de nuværende frivillige aftaler også blevet underskrevet, hvor 15 lodsejere indgår i projektet over de næste fem år.

Projektet er opdelt i to.

Hovedprojektet resulterer i en række konkrete tiltag i mosen. Tiltagene går blandt andet på at sikre afgræsningsjorden og at etablere kreaturbroer, gangbroer, stisystemer og en parkeringsplads. Opgaverne har været i udbud, og de første rydninger af opvæksten går i gang i februar 2015.

Et delprojekt arbejder med at sikre jagten, vildtet og naturen, og her kommen Danmarks Jægerforbund ind over.

Fond sikrer gratis rådgivning om vildt

15. juni Fonden har nemlig bevilliget forbundet og Middelfart Kommune 300.000 kroner. Det har gjort det muligt for lodsejerne at modtage gratis rådgivning fra Danmarks Jægerforbunds konsulenter. I forbundet er der stor erfaring med at skabe samarbejde på tværs af skel, og det er blandt andet det, som konsulenterne skal bidrage med for at skabe de bedst mulige betingelser for vildtets levesteder og gode jagtoplevelser. Alt sammen på frivillighedens kår.

Ud over rådgivning er en del af bevillingen øremærket konkrete natur- og vildtvenlige tiltag, som uddeles efter en række kriterier, der er opstillet af Danmarks Jægerforbund og Middelfart Kommune.

Glæde i forbundet og i kommunen

I både Jægerforbundet og kommunen er man meget positive over projekter i Ejby Mose:

- Det er positivt at kommunen ser jægerne som en aktiv medspiller i naturprojekter og har inviteret os med fra start. Vi har gode erfaringer med at arbejde med frivillighed og dialog, blandt andet fra Markvildtsprojektet, og det er vi meget glade for, at kunne bidrage med her, siger Jens Venø, formand for Danmarks Jægerforbunds Markvildtudvalg.

- Vi er rigtig glade for, at samarbejdet med Jægerforbundet er kommet op og stå. Natur og jagt går hånd i hånd, da naturen er selve grundlaget for jagten. Ofte kan begge dele være af stor betydning for eksempelvis salgsværdien af en ejendom. Som kommune er vi glade for at kunne samarbejde med jægerne, og jeg håber, at vi hører fra mange lokale, som er interesserede, siger Agnete Damkjær, formand for miljø og energiudvalget i Middelfart Kommune.

Middelfart Kommune afholder et orienteringsmøde for de lokale lodsejere den 18. februar kl. 17 - 19 på Ejby Rådhus. Her vil Danmarks Jægerforbund også være tilstede.

- Kenneth Sletten Christensen