Claus Lind Christensen: velkommen til 2015!

Mandag, 05. jan 2015

Røgen fra nytårskrudtet er efterhånden drevet væk, og det er tid at se frem mod det kommende års mange spændende opgaver i Danmarks Jægerforbund for både tillidsfolk, medlemmer og ansatte.

- Administrativt bliver den helt store opgave at få Jagtens Hus på plads og få fornyet vores administrative organisation. I øjeblikket samles administrationen i Mørke, en lille by ikke langt fra Rønde. Her skal medarbejderne være placeret frem til etableringen af Jagtens Hus ved Kalø vig, hvor Danmarks Jægerforbund har holdt til siden 1992, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og skuer ind i fremtiden.

- Internt skal vi have rullet vores nye kommunikationsstrategi ud i det kommende år, ligesom vi skal have intensiveret vores indsats over for kommunerne, bl.a. via en ny handlingsplan for jægerrådene, som organisations- og vedtægtsudvalget arbejder på i øjeblikket. Vores politiske indsats skal styrkes og sættes endnu mere i system i det kommende år, så vi er rustet til at agere såvel aktivt som reaktivt - alt efter behov.

- Politisk forventer jeg igen et travlt år med mange store sager at forholde sig til. Vi har f.eks. udsat den endelige vedtagelse af vores nye natursyn, RASKnatur, til repræsentantskabsmødet 2016, så vi i løbet af 2015 kan få inddraget så mange af vores medlemmer og tillidsfolk som muligt i denne vigtige sag, der populært sagt kan betragtes som vores bibel. I hvert fald repræsenterer natursynet vores holdninger og værdier, som vi hver dag arbejder efter i politisk sammenhæng.

- Som det er mange bekendt, udløber det såkaldte udsætningsforlig den 31. marts 2017, hvilket betyder, at der inden da skal være udarbejdet et nyt forlig i Vildtforvaltningsrådet. Det er et arbejde, der involverer mange interessenter, og som vi naturligvis har taget hul på for længe siden, så vi står godt rustet til forhandlingerne i Vildtforvaltningsrådet, når den tid kommer.

- Arbejdet i vores tre vildtforvaltningssøjler for mark-, træk- og hjortevildt skal fortsættes, men især skal trækvildts- og hjortevildtsarbejdet have større opmærksomhed i 2015.

- Enhver organisation i Danmark med ambitioner om at være med til at sætte den landspolitiske dagsorden inden for sit eget felt har naturligvis hæftet sig ved, at der skal afholdes folketingsvalg i 2015. Det har vi naturligvis også, og vi er godt i gang med at fastlægge strategien.

- Endelig har Vildtforvaltningsrådet fået ny formand i skikkelse af Jan Eriksen. Her forventer jeg ændrede arbejdsmetoder, der vil stille endnu større krav til vores faglighed, men også give os gode muligheder for at lade fagligheden være styrende for beslutningerne i rådet. Til alle, der utrætteligt og loyalt arbejder for jagten og Jægerforbundet, skal der fra mig og den samlede hovedbestyrelse lyde en meget stor tak for indsatsen i det forgangne år med håb om, at det nye år vil give lige så positive resultater for jagten, jægerne og Jægerforbundet. Godt nytår!

Claus Lind Christensen