Bævere i mandtal

Onsdag, 29. apr 2015

Naturstyrelsen har afholdt deres forårstælling af bævere, nu på tre forskellige lokaliteter i Danmark. Både på Klosterheden, som var første sted, hvor der blev udsat bævere i 1999, men også i Himmerland, hvortil bæverne fra Klosterheden har bredt sig, samt ved Arresø, hvor der blev udsat bævere i 2009.

Ikke færre end cirka 70 frivillige personer deltog i tællingen ved Klosterheden, heraf flere over samtlige fire aftener og morgener, hvor der blev talt i daggry og skumring. Der blev set 60 forskellige voksne individer, samt 16 unger. Dermed lægger tællingen sig op af andre år, hvor der er blevet set mellem 15 og godt 20 unger.

Naturstyrelsen Vestjylland skulle efter tællingen bearbejde de mange rapporter fra de frivillige tællere, og da man havde trukket trafikdræbte og dødfundne bævere fra, blev bestanden opgjort til 197 voksne dyr og 16 unger. Altså 213 dyr i alt. Eller 10 flere end sidste år. Men tallene er altså - forståeligt nok - blot et skøn. De 16 unger blev født i foråret 2014. Med det antal lægger tællingen sig op af andre år, hvor der er blevet set mellem 15 og godt 20 unger (dette forårs unger er endnu ikke kommet ud af boet).

På Klosterheden har der lige siden udsætningen for 16 år siden blevet lavet denne forårstælling, hvilket på verdens niveau er enestående, fortalte Jørn Pagh Bertelsen, DCE, som har været med i projektet lige siden starten:

- mange europæiske lande har reintroduceret bævere ved udsætninger som vores, men vi er det eneste land, der har denne tælling, hvilket jo giver et unikt, statistisk materiale.

Første tælling i Himmerland

Som nævnt har også himmerlændingene talt bæver. Baggrunden er, at der for et par år siden blev fundet spor af bæver, fortæller vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen Himmerland.

- Samme fire morgener og aftener som i Klosterheden var der cirka 20 frivillige i gang ved Vidkær Bæk og Sønderup Å, og resultatet var, at der blev set et voksent eller ungt dyr begge steder, men ingen unger, oplyser Ivar Høst.

Begge vandløb har udløb i Halkær Bredning, som ligger i bunden af Nibe Bredning i Limfjorden cirka 25 km vest for Aalborg. Dermed har bæverne for alvor cementeret deres trang til at søge væk fra kerneområdet i Klosterheden. For nogle år siden blev der for første gang set aktivitet af bæver i Limfjords området, hos en privat lodsejer i den sydlige ende af Venø Bugt. Derfra og til Halkær Bredning er der over 100 km.

Nordsjælland

Ved Arresø blev der i 2009 sat 24 bævere ud. Oversigts- og adgangsforholdene ved Danmarks største sø er meget vanskelige. Der er tale om enorme rørskove og nogle steder sammengroet vildnis, helt anderledes end i Klosterheden, hvor der som oftest er tale om smalle vandløb med gode oversigtsforhold.

Alligevel lykkedes det for de frivillige observatører at observere i alt otte bævere, nemlig seks voksne og to unger, oplyser vildtkonsulent Niels Word.

Naturstyrelsen vurderer, at der nu er cirka 27 bævere i området (tre er fundet døde). En unge blev filmet i forbindelse med tællingen.

Kæmpe oplevelse

Tællerne er som nævnt frivillige. I Klosterheden er der hvert år et tocifret antal studerende m.fl. fra universiteterne i Aalborg og København, men også folk med baggrunde som ornitologer, jægere eller som blot er generelt naturinteresserede. Nogle har været med i mange år. Enkelte har stadig deres første bæver kig til gode, men dette gælder bestemt ikke Linette Lønberg fra Lemvig.

Den 38-årige jæger kunne næsten ikke få armene efter de fire tællinger, hvor hun satte rekorden for samtlige tællere ved at opleve bæver ikke færre end ti gange. Hun startede med at se en unge mandag aften, og tirsdag morgen sad der to voksne fremme, da hun kom. Den ene sad på land, blot tyve meter fra hende. Senere den morgen så hun en unge, en voksen, nok en unge samt slutteligt en voksen. Til finalen onsdag morgen så hun tre voksne. At se så mange dyr er ganske enestående, og i Linnettes tilfælde var der tilmed tale om lutter forskellige individer, idet de alle svømmede opstrøms, så det var ikke gengangere.

- Ja, det var bare en kæmpe oplevelse, erklærer Linette med et stort smil. - Det plejer at være min mand, Jens, der har været med til at tælle, og jeg har været med ham, og har set én bæver tidligere. Hvad jeg så denne gang, overgik min vildeste fantasi. Flere af mine kollegaer SKULLE høre min historie, da jeg mødte på job tirsdag! Jeg vil sammenligne min oplevelse med, da jeg skød min første buk - så stort var det!

Udover bævere blev der set odder, talrige isfugle, fiskeørn og mange krondyr, samt hørt vandrikse (lyder som en lille gris) og rørdrum.

Forvaltningsplan revideres

Med udgangen af 2014 var aftalen, at forvaltningsplanen for bæver skulle revurderes. Naturstyrelsen vil påbegynde arbejdet med at revidere den nuværende forvaltningsplan i løbet af maj, således at en ny forvaltningsplan forventes at træde i kraft i løbet af 2016.

- Max Steinar