Adgang til cykling i skov

Onsdag, 22. jul 2015

Natur- og Miljøklagenævnet har i en kendelse fra 30. juni i år været inde og se på, hvad der forstås ved en cykel" i naturbeskyttelseslovens forstand. Privatejede skove er åbne for færdsel til fods og på cykel på stier og veje. De stier, der kan cykles på, er stier, der fremtræder som egnet til cykling med almindelige cykler. Dette fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i naturbeskyttelsesloven. Det er altså en konkret vurdering af den enkelte sti, om den er egnet til cykling.

Det, klagenævnet nu har udtalt, er, at en mountainbike ikke er en "almindelig" cykel, idet den netop er konstrueret til at kunne cykle også uden for veje og stier. Men der må som nævnt ovenfor kun cykles på mountainbikes på de veje og stier, der er egnede til cykling på almindelige cykler.

Klagenævnet har dog samtidig fastslået, at afspærring af stier for cykling skal ske på en måde, så man stadig kan gå på stien og trække sin cykel. Låger m.v. må således ikke forhindre, at en cykel kan medtages.

- Elsebeth Braüner