8000 PBS-betalere mangler stadig: Husk vildtudbytteindberetningen

Fredag, 17. apr 2015

Mange jægere har oprettet betaling af jagttegnsafgiften som en fast årlig PBS-betaling, og desværre glemmer nogle at indberette deres vildtudbytte. Så længe indberetning af udbytte ikke er sket, er jagttegnet ikke indløst, og man modtager derfor ikke et nyt jagttegn.

Naturstyrelsen udsendte i starten af april en påmindelse om manglende vildtudbytteindberetning, og rigtig mange jægere indberettede herefter sit vildtudbytte, hvorefter de modtog deres nye jagttegn. Men over 8.000 jægere, som har betalt jagttegnsafgift, mangler stadig at indberette vildtudbytte.

Den manglende indberetning af vildtudbytte vil i sidste ende resultere i, at jagttegnsafgiften returneres til jægerens NemKonto. Jægeren må derefter indberette vildtudbytte og foretage en ny indbetaling af jagttegnsafgiften for at få et jagttegn. Mere end 7.000 jægere vil i dagene 22. til 24. april få deres jagttegnsafgift returneret, hvis ikke de når at indberette vildtudbytte inden.

Det er ulovligt at være i besiddelse af ammunition og jagtvåben, der kræver våbentilladelse, hvis man ikke har et gyldigt jagttegn.

HUSK derfor at få indberettet vildtudbytte hurtigst muligt, hvis du har betalt din jagttegnsafgift over PBS; men mangler at indberette vildtudbyttet. Du vil derefter inden for 2 uger modtage det nye jagttegn for jagtår 2015. Betaler du jagttegn via PBS, skal du være opmærksom på, at så længe indberetning af udbytte ikke er sket, er jagttegnet ikke indløst, og man modtager derfor ikke et nyt jagttegn.