Skafor blå og rød forsvinder

De fleste jægere er bekendt med betegnelsen Skafor blå for godkendt våbenskab til opbevaring af op til 25 våben eller 10 særligt farlige våben. Det er for så vidt stadigvæk gældende, men våbenskabe med denne betegnelse er ikke gode nok, hvis man vil have forsikringen til at dække i tilfælde af tyveri, og man vel at mærke har installeret skabet efter den 31. december i år.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er ændret i bekendtgørelsen om våben og ammunition, der er alene tale om en ændring hos Forsikring & Pension, som betyder, at jægerne skal være opmærksomme på, at ved køb og installering af våbenskab fra 1. januar 2016 vil man ikke være forsikringsmæssigt dækket, hvis våbenskabet er af typen Skafor blå.  Våbenskabet skal opfylde de standarder, som forsikringsbranchen anerkender. Det vil være EN 1143-1 grade 0 eller svarende hertil for opbevaring af op til 25 våben eller 10 særligt farlige våben.

Årsagen til dette er, at fra udgangen af 2013 lukkede Forsikring & Pension (F&P) for prøvning efter Standardtyvmetoden. Men produkter prøvet efter denne metode kan få forlænget deres F&P godkendelsesblade indtil den 31. december 2015. Derefter bør man ikke købe og installere et våbenskab med benævnelsen Skafor blå, for så er man ikke dækket af forsikringen.  

Men man kan altså frem til udgangen af 2015 installere et våbenskab, der har klassifikationen Skafor blå i sit hjem, og man vil stadigvæk være forsikret i tilfælde af et tyveri - også efter 1. januar 2016. Men fra 2016 skal man – inden man installerer våbenskabet - altså sikre sig, at våbenskabet er prøvet efter EN 1143-1 og har opnået klassifikationen grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsniveauet, der svarer hertil, har typisk været blå (værdiopbevaringsenheder) prøvet efter Standardtyvmetoden, men det er ikke gangbart længere i forsikringsmæssig henseende fra 1. januar 2016. 

Ingen grund til panik

– Nu skal man jo ikke dramatisere bortfaldet af F&P-godkendelserne, siger ingeniør Christina Christensen fra Forsikring & Pension og fortsætter:

– Hvis våbenskabet er lovligt på installationstidspunktet, er der ikke noget problem, så er man også dækket af forsikringen fremover. Det handler mere om, at jægerne og andre våbenbesiddere er opmærksomme ved deres fremtidige køb.

– Det klogeste vil selvfølgelig være, selvom våbenskabe prøvet efter Standardtyvmetoden fortsat kan være registreret, at man allerede nu sikrer sig, at våbenskabet lever op til EN 1143-1 grade 0. Det sikrer jo også, at man kan sælge våbenskabet efter den 1. januar 2016, eller hvis man påregner at skulle flytte efter denne dato, vil man stadigvæk have et våbenskab, som er dækket af forsikringen i tilfælde af tyveri, siger Christina Christensen.

Danmarks Jægerforbund er utilfreds med, at forsikringsdækningen ophører for et godkendt Skafor blå våbenskab, hvis man tager det med sig, når man flytter efter den 1. januar 2016: – Vi vil sammen med Danmarks Våbenhandlerforening tage emnet op over for Forsikring & Pension, siger Claus Lind Christensen. – Det forekommer fuldstændig ulogisk, at installationstidspunktet er afgørende. Skabet ændrer sig jo ikke, fordi det bliver installeret efter 1. januar 2016, så det sidste ord er ikke sagt i denne sag. 

Det kan i øvrigt anbefales at klikke ind på Forsikring & Pensions hjemmeside for at konstatere om ens våbenskab, eller et våbenskab, man påtænker at købe, er blandt de nuværende (og dermed godkendte) produkter. Du kan se vejen ind til oplysningerne på hjemmesiden her: http://admin.forsikringogpension.dk/virksomheder/fpsikring/tyveri/produkter/Sider/mekaniske_sikringsprodukter.aspx

Man klikker efterfølgende på pilen ud for ”Vælg mekanisk sikringsprodukt” og vælger første punkt i drop-down menuen, som er ”værdiopbevaringsenhed/sikringsskabe/-dør”. Her kan man se om ens våbenskab har et gyldigt certifikat eller er udgået.

 

Flere end 25 våben

Det er nok de færreste jægere, der har flere end 25 våben eller 10 særligt farlige våben, men i dette tilfælde skal man altså sikre sig, at opbevaringen sker i et støbt boksrum med et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse i mindst EN 1143-1 grade 1, eller i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143 grade 1 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Det sikringsniveau, der svarer hertil, har hidtil været klassifikationen Rød efter Standardtyvmetoden, men den forsvinder altså.

Har man flere end 25 våben eller 10 særligt farlige våben, skal der også installeres automatisk indbrudsalarmeringsanlæg, hvorfra alarm skal indgå til en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet kontrolcentral.