Naturen i maj - Blomstermåned

Trækvildt

Målet med at etablere en sø kan være at skyde ænder på træk. Samtidigt er søen et vigtigt levested for en række smådyr – ikke mindst hvis vildtplejeren har sørget for en bunke sten ved bredden. De er med til at fremme livsbetingelserne for padder, krybdyr og insekter og er dermed med til at højne biodiversiteten.

Det er vigtig at formulere nogle formål med etableringen og den efterfølgende pleje af en sø eller et vandhul, så indsatsen kan rettes ind herefter. Formålene kan være at tilgodese vildt, insekter, padder og krybdyr og samtidig give specifikke vildtarter gode fødemuligheder. Derudover kan formålet være optimale ynglebetingelser og gode rastemuligheder for ænder og gæs.

 

Markvildt

Afgrøder, der sås sent, har meget stor betydning for harerne i de kommende måneder. Når vinterafgrøderne skyder i vejret, mister de værdi som fødekilde og opholdssted for harerne. Derfor er der ofte mange harer på afgræssede marker eller på marker med vårbyg. Her kan de finde føde og blive tørre efter regnen.

 

Hjortevildt

Den 16. maj indledes bukkejagten. Det er derfor nu, du skal have gjort dine stiger, tårne og eventuelle pürschstier klar.

Hvis målet er at skyde bukke med store og stærke opsatser, er regel nr. 1 ikke at skyde mellemaldrende bukke, som har sat en kraftig opsats op. Sandsynligheden for, at de kan udvikle en særlig stor og stærk opsats, når de topper aldersmæssigt, er forholdsvis stor. De har jo allerede vist, at de har anlæggene. Så bør de også have tiden til at udvikle dem. Belønningen for den tålmodige jæger er at jage og forhåbentlig nedlægge den kapitale buk.

Generelt bør bukke, som er små af kropsbygning, afskydes fra starten. Sandsynligheden for, at de nogensinde opnår en kropsstørrelse, der giver mulighed for at udvikle en stærk opsats, er ringe. Her kan man roligt glemme opsatsens størrelse. Det er kropsstørrelsen, der afgør, om der på længere sigt kan udvikles et stærkt trofæ.

Denne artikel er første gang bragt i Jæger nr. 5, 2015. 
Du finder læse hele Jæger i pdf-format på Medlemsnettet.

 

Tekst: Ole Noe, Niels Søndergaard, Mads Flinterup, alle Danmarks Jægerforbund