Hør podcast om råvildt

Råvildtet er den mindste, naturligt hjemmehørende hjorteart i Europa, og er en skattet vildtart blandt jægere landet over.

Danmarks Jægerforbunds chefkonsulent for Vildt og natur Lene Midtgaard og hovedbestyrelsesmedlem, formand for hjortevildtudvalget, Torben Schulz Jensen er gæster i denne DJ-podcast. Temaet er råvildtet, de elegante og introverte feinschmeckere. I løbet af udsendelsen kommer vi omkring flere emner, som knytter sig til råvildtet. Hør f.eks. mere om artens adfærd og præferencer, dens udbredelse i Danmark, overvejelser omkring den gode råvildtbiotop og nedgangen i vildtudbyttestatistikkerne, om fordring af råvildt, mv.

Lyt med og bliv klogere: