Trækvildtudvalget

Danmarks Jægerforbunds trækvildtudvalg arbejder bl.a. for mest mulig indflydelse på det internationale trækvildtarbejde og mest mulig bæredygtig jagt på trækvildtarter.

Trækvildtudvalgets formand er hovedbestyrelsesmedlem Christian Clausen. Derudover består udvalget af otte medlemmer. Du kan se alle udvalgsmedlemmerne og deres kontaktoplysninger her.

Trækvildtudvalgets vision og mission

Vision: Vi vil sikre, at DJ er en anerkendt og seriøs samarbejdspartner, der opnår indflydelse i faglige fora og projekter omkring trækvildt på internationalt plan. Vi vil sikre mest mulig jagt på trækvildtarter under hensyntagen til de relevante nationale og internationale bestemmelser.

Mission: DJ medvirker til at sikre jagtmulighederne på trækvildt ved at indgå i projekter og arbejdsgrupper, der har til formål at sikre arternes levesteder og bidrage med ny viden om arterne. DJ varetager dialogen omkring trækvildtarterne i organisationer som FACE, NJS og AEWA og sikrer således, at de danske jægere bliver hørt. DJ tager aktivt ansvar for udarbejdelse af nye forvaltningsplaner og sikrer dermed, at jagt anerkendes som en del af forvaltningen.

Sigtelinjer:

  • Kende behov og bestandsstørrelser for trækvildtarterne
  • Sikre at NJS varetager medlemslandenes interesse i FACE
  • Være en aktiv medspiller i AEWA-arbejdet
  • Fokus på trækfuglenes levesteder (inkl. ynglepladser)
  • Fokus på samarbejde via organisationer som CIC & IUCN

Du kan se hvilke arter, der tilhører Jægerforbundets trækvildtsøjle her