Marknaturplan - Test Markvildtlav

På denne side finder du kort og dokumenter, der tilsammen udgør jeres marknaturplan.

Markvildtsrådgiveren opdaterer marknaturplanen én gang årligt i forbindelse med årsmødet i markvildtslavet. 

Sådan læser du marknaturplanen

Marknaturplanen består primært af en række kort, der bygget op af forskellige lag. Hvis ikke du har erfaring med at bruge Adobe Reader, har vi lavet en vejledning, som findes her.

Dokumenterne i jeres marknaturplan

Grunddata - indeholder informationer om lavet og dets arealer.

Terrænregistrering - viser terrænelementer, som har en positiv effekt for harer og agerhøns

Haretællinger - viser jeres tælleresultater for harer

Agerhønetællinger - viser jeres tælleresultater for agerhøns
Har I registreret andre arter i forbindelse med tællingerne, findes de data stadig i Vildtobs.

Aftalte tiltag - Østlige del - viser de tiltag, I har aftalt med markvildtsrådgiveren

Aftalte tiltag - beskrivelser - yderligere oplysninger om tiltagene.
Hvert tiltag er tildelt et nummer (ObjectID), som kan sammenholdes med beskrivelserne.

Om lavet
Benløse markvildtlav opstod efter initiativ af Henrik Svanholm som er lavets kontaktperson. Henrik iniviterede områdets interessenter til et informationsmøde i Hubertushuset i Ringsted. Flere interesserede mødte op og lavet udvider langsomt men sikkert sit deltagerområde. 
Markerne er generelt store, men der er en god vilje til at opgive lidt af den landbrugsjord som er sværest at udnyttet. Dette vil markvildtet på sigt kvittere for. 


-bottom: 80%; height: 0; max-width: 100%;} .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} small{position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px;}