Marknaturplan - Oddense Markvildtlav

På denne side finder du kort og dokumenter, der tilsammen udgør jeres marknaturplan.

Markvildtsrådgiveren opdaterer marknaturplanen én gang årligt i forbindelse med årsmødet i markvildtslavet. 

Sådan læser du marknaturplanen

Marknaturplanen består primært af en række kort, der bygget op af forskellige lag. Hvis ikke du har erfaring med at bruge Adobe Reader, har vi lavet en vejledning, som findes her.

Dokumenterne i jeres marknaturplan

Grunddata - indeholder informationer om lavet og dets arealer.

Terrænregistrering - viser terrænelementer, som har en positiv effekt for harer og agerhøns

Haretællinger - viser jeres tælleresultater for harer

Agerhønetællinger - viser jeres tælleresultater for agerhøns
Har I registreret andre arter i forbindelse med tællingerne, findes de data stadig i Vildtobs.

Aftalte tiltag - kort - viser de tiltag, I har aftalt med markvildtsrådgiveren

Aftalte tiltag - beskrivelser - yderligere oplysninger om tiltagene.
Hvert tiltag er tildelt et nummer (ObjectID), som kan sammenholdes med beskrivelserne.

Om lavet
Oddense Markvildtslav blev dannet i slutningen af 2013 af en gruppe landmænd omkring Oddense by på Salling. Markvildtslavet består af 10 ejendomme, som tilsammen har et deltagerområde på ca. 1250 ha. Oddense Markvildtslav samarbejder på tværs af ejendomsskel med henblik på at gennemfører en målsætning om, at forbedrer levevilkårene for markvildtet med fokus på at forøge bestanden af for harer og agerhøns.