Høstdrab

Projektet om høstdrab har haft til formål at udarbejde et estimat af omfanget af problemet med høstdrab af råvildt, samt at udvikle og afprøve et kortlægningssytem og afværgemiddel. Læs projektets resultater her.

Påkørsel, lemlæstelse eller drab af rådyrlam under høstarbejde er desværre et velkendt problem, men ingen har hidtil undersøgt problemets omfang i Danmark.

Derfor har vi i samarbejde med Aarhus Universitet og LMO udarbejdet en rapport, der falder i to dele:

Ud fra en række biologiske og landbrugsfaglige faktorer har vi udarbejdet en model, der giver et kvalificeret estimat af, hvor stort problemet er på landsplan (del 1).

Del to af arbejdet omfatter udvikling af et dronebåret termisk kortlægningssystem til identifikation af rådyr og rådyrlam samt afprøvning af dronebåret losurin som afværgemiddel for at forhindre høstdrab.

Du kan læse de to artikler, som forfatterne bag rapporten har skrev i Jæger her:

LÆS MERE: Op til 20.000 rålam dræbes hvert år i Danmark.

LÆS MERE: Droner og losurin - kan redde rålam fra høstdrab.

Rapporten hedder 'Høstdrab af rådyr -analyse af høstdrabsproblemets omfang i Danmark samt test af dronebåret losurin som afværgemetode' og kan læses herunder.

Du kan også se vores film om, hvad du selv kan gøre for at afværge høstdrab her.

Vildtafværgning før slæt - undgå høstdrab

Høstdrab af rådyr -analyse af høstdrabsproblemets omfang i Danmark samt test af dronebåret losurin som afværgemetode

 

Foto: Carsten Riis Olesen, Danmarks Jægerforbund