Kan en jagtforening erhverve skydevåben?

Det simple svar er:" Ja, det kan de godt"

Hvis man som jagtforening vil erhverve glatløbet haglvåben, salon- eller jagtrifler, til øvelse eller instruktion af foreningens medlemmer m.fl., er der ud over opbevaringen en række betingelser, der skal være opfyldt, men det første man bør være på plads er opbevaringen.

I forbindelse med opbevaring af jagtforeningens våben vil kravene i høj grad afhænge af de lokale forhold på og omkring opbevaringsstedet. Opbevaringen skal som minimum leve op til kravene våbenbekendtgørelsens § 24 og derudover kan politiet under henvisning til sikkerhedsmæssige forhold, herunder bl.a. mængden af opbevarede våben, bygningsmæssige forhold, tilkørselsforhold og udrykningsafstand, stille yderligere krav til våbenopbevaringen, som f.eks. tilslutning til godkendt alarmcentral m.m.

 • En jagtforeningen skal have våbentilladelse, til hvert af de våben som foreningen ejer. Det gælder også for glatløbet haglvåben, da foreningen naturligvis ikke har jagttegn. Disse tilladelser udstedes for fem år af gangen, og ligesom for privatpersoner koster det kr. 1.085,- for at ansøge om tilladelser (læs eventuelt mere om gebyrene i våbenloven)
 • Jagtforeninger kan ikke få tilladelse til:
  1. glatløbet haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm,
  2. pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere,
  3. halvautomatiske rifler og
  4. andre lignende særligt farlige skydevåben.
 • Jagtforeningen skal have adgang til en af politiet godkendt skydebane, hvor foreningen lovligt kan anvende de pågældende våben.

Ansøgning om tilladelse til foreningsejet glatløbet haglvåben

En jagtforening kan søge foreningsejet våben på CVR nr. (i stedet for CPR).
Som det er nu, er der ikke taget højde for, at jagtforeninger på en borgervenlig måde kan ansøge på politi.dk.

Den metode jagtforeninger kan benytte lige nu er, at søge ligesom en jæger gør til en riffeltilladelse. Her skulle der tastes CPR.nr hvis det var en privatperson – men som jagtforening skal der tastes CVR.nr.

 1. Foreningen skal på www.politi.dk / tryk ”Våben” / tryk ”Borger – selvbetjeningsløsninger” / tryk ”Ansøg om våbentilladelse” / tryk i grønt felt ”Ansøg om våbentilladelse”.
 2. Her logger de ind med MitID/NemID.
 3. Foreningen skal har indtaste deres CVR.nr i stedet for CPR.nr. og udfylde ansøgningen.
 4. I feltet med bemærkninger, skal de skrive ”Våbnet er et foreningsejet glatløbet haglgevær, der søges om”.
 5. Det er ikke muligt at vælge Glatløbet Haglgevær, men vælg riffel i stedet – dette åbner for betaling ved indgivelse af ansøgningen.

Medlemsejet glatløbet haglvåben

Våbentilladelse til glatløbet haglvåben for foreningens medlemmer, som ikke har jagttegn, kan gives af jagtforeninger, som er medlem af Danmarks Jægerforbund under særlige omstændigheder - læs mere her.

Foreninger, der er medlem af enten Dansk Skytte Union (DSkyU) eller DGI Skydning kan ansøge om foreningsvåben igennem Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) - læs mere her.

DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammet for den af de 3 hovedorganisationer, som skytteforeningen hører under. Skydevåbnet skal overholde den pågældende organisations tekniske specifikationer for det pågældende våben.