Kan en jagtforening erhverve skydevåben?

Det simple svar er:" Ja, det kan de godt"

Hvis man som jagtforening vil erhverve glatløbet haglvåben, salon- eller jagtrifler, til øvelse eller instruktion af foreningens medlemmer m.fl., er der ud over opbevaringen en række betingelser, der skal være opfyldt, men det første man bør være på plads er opbevaringen.

I forbindelse med opbevaring af jagtforeningens våben vil kravene i høj grad afhænge af de lokale forhold på og omkring opbevaringsstedet. Opbevaringen skal som minimum leve op til kravene våbenbekendtgørelsens § 24 og derudover kan politiet under henvisning til sikkerhedsmæssige forhold, herunder bl.a. mængden af opbevarede våben, bygningsmæssige forhold, tilkørselsforhold og udrykningsafstand, stille yderligere krav til våbenopbevaringen, som f.eks. tilslutning til godkendt alarmcentral m.m.

 • En jagtforeningen skal have våbentilladelse, til hvert af de våben som foreningen ejer. Det gælder også for glatløbet haglvåben, da foreningen naturligvis ikke har jagttegn. Disse tilladelser udstedes for fem år af gangen, og ligesom for privatpersoner koster det kr. 1.085,- for at ansøge om tilladelser (læs eventuelt mere om gebyrene i våbenloven)
 • Jagtforeninger kan ikke få tilladelse til:
  1. glatløbet haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm,
  2. pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere,
  3. halvautomatiske rifler og
  4. andre lignende særligt farlige skydevåben.
 • Jagtforeningen skal have adgang til en af politiet godkendt skydebane, hvor foreningen lovligt kan anvende de pågældende våben.

Våbentilladelse til glatløbet haglvåben for foreningens medlemmer, som ikke har jagttegn, kan gives af jagtforeninger, som er medlem af Danmarks Jægerforbund under særlige omstændigheder - læs mere her.

Foreninger, der er medlem af enten Dansk Skytte Union (DSkyU) eller DGI Skydning kan ansøge om foreningsvåben igennem Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) - læs mere her.

DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammet for den af de 3 hovedorganisationer, som skytteforeningen hører under. Skydevåbnet skal overholde den pågældende organisations tekniske specifikationer for det pågældende våben.