Kan jeg få en våbenpåtegning til et glatløbet haglvåben igennem min jagtforening?

Politiet har en blanket til ansøgning om tilladelse til glatløbet haglvåben for personer uden jagttegn. Blanketterne er designet til jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund.

Der har været tvivl om jagtforeninger kan få lov til at give medlemmer, som ikke har jagttegn, våbenpåtegninger til glatløbede haglvåben.

Politiet har to blanketter på nettet, som er designet til jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (begge ansøgninger er gebyrfrie). 

Proceduren er følgende:

Første skridt

Foreningen skal først godkendes til at kunne give våbenpåtegninger, ved at anvende den først nævnte blanket og naturligvis vedlægge de påkrævede dokumenter. I forbindelse med denne ansøgning, skal der vedlægges foreningens vedtægter.

Disse vedtægter skal jf. våbenbekendtgørelsens § 7 indeholde:

 ” …indeholder en bestemmelse om, at foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning  samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning…”

I standardvedtægterne for jagtforeninger er der indsat en bestemmelse 11, som indeholder de krav våbenbekendtgørelsen § 5 kræver for at jagtforeningens bestyrelse kan udstede våbenpåtegninger til sine medlemmer.

Hent standardvedtægter for jagtforeninger her.

Ved spørgsmål vedrørende ændringer til foreningens vedtægter, kontakt juridisk konsulent Mikala Høj Laursen

Politiet arbejder på flere selvbetjeningsløsninger til skytte- og jagtforeninger. I mellemtiden kan du benytte blanketterne på politiets hjemmeside.

Andet skridt

Derefter kan foreningen ansøge om at få godkendt det enkelte medlem, således denne kan få en våbenpåtegning.

Husk, at man skal være fyldt 16 år for at kunne få en våbenpåtegning til glatløbet haglvåben.

Politiet arbejder på flere selvbetjeningsløsninger til skytte- og jagtforeninger. I mellemtiden kan du benytte blanketterne på politiets hjemmeside.

Blanketten kan sendes til Politiets Administrative Center som digital post

Se mere her om hvordan du kan kommunikere med Politiets Administrative Center Våben.

Tredje skridt

Medlemmet modtager herefter en tilladelse fra politiet, der på samme måde som jagttegn forevises i forbindelse med erhvervelse af glatløbede haglgeværer –  efterfølgende foretages anmeldelse til politiet som sædvanligt.

Anmeldelse af erhvervelse/køb af glatløbede haglgeværer og vekselsæt hertil