Kan jeg få en våbenpåtegning til et glatløbet haglvåben igennem min jagtforening?

Politiet har lavet to nye blanketter om våbenpåtegning til glatløbet haglvåben til personer uden jagttegn. Blanketterne er designet til jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund.

Der har til dags dato ofte været tvivl om, hvorledes jagtforeninger kan få lov til at give medlemmer, som ikke har jagttegn, våbenpåtegninger til glatløbede haglvåben.

Politiet har nu lagt to nye blanketter på nettet, som er designet til jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (begge ansøgninger er gebyrfrie). 

Proceduren er følgende:

Første skridt

Foreningen skal først godkendes til at kunne give våbenpåtegninger, ved at anvende den først nævnte blanket og naturligvis vedlægge de påkrævede dokumenter. I forbindelse med denne ansøgning, skal der vedlægges foreningens vedtægter.

Disse vedtægter skal jf. våbenbekendtgørelsens § 5 indeholde:

 ” …indeholder en bestemmelse om, at foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning  samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning…”

I standardvedtægterne for jagtforeninger er der indsat en bestemmelse 11, som indeholder de krav våbenbekendtgørelsen § 5 kræver for at jagtforeningens bestyrelse kan udstede våbenpåtegninger til sine medlemmer.

Hent standardvedtægter for jagtforeninger her.

Ved spørgsmål vedrørende ændringer til foreningens vedtægter, kontakt juridisk konsulent Mikala Høj Laursen

Ansøgning om godkendelse til at give Våbenpåtegning på medlemsbeviser til jagtforeninger:

Andet skridt

Derefter kan foreningen ansøge om at få godkendt det enkelte medlem, således denne kan få en våbenpåtegning.

Husk, at man skal være fyldt 16 år for at kunne få en våbenpåtegning til glatløbet haglvåben.

Godkendelse af medlem af jagtforening

Blanketten kan sendes til Politiets Administrative Center som digital post

Kontakt politiets våbenafdeling direkte via e-Boks/borger.dk. Log på borger.dk med NemID og vælg følgende: 

  1. Klik på Digital Post
  2. Klik på Skriv ny post
  3. Klik på Vælg modtager
  4. Skriv Rigspolitiet i søgefeltet og klik på Søg (luppen)
  5. Klik på Rigspolitiet
  6. Klik på Administrative Centre
  7. Klik på Politiets Administrative Center
  8. Klik på PAC Våben og våbentilladelser
  9. Angiv emne i emnefeltet, skriv din besked og vedhæft evt. filer
  10. Klik på Send

Læs evt. mere her om våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer.

Tredje skridt

Medlemmet modtager herefter en godkendelse fra politiet, der på samme måde som jagttegn forevises i forbindelse med erhvervelse af glatløbede haglgeværer –  efterfølgende foretages anmeldelse til politiet som sædvanligt.

Anmeldelse af erhvervelse/køb af glatløbede haglgeværer og vekselsæt hertil