Inspiration til foredrag

Emne:

Beskrivelse

Hjortevildt

Lokalt tilpasset foredrag om forvaltning af då- og kronvildt. Temaet for foredraget afstemmes efter aftale med arrangør.

Hvor foretrækker kronvildtet at opholde sig? Hvordan påvirker jagt kronvildts adfærd og bevægelsesmønster?

Skæv aldersfordeling i hjortevildtbestande – hvad betyder det for planlægning af afskydningen?

Råvildt

Hvordan forvalter vi bedst vores mindste hjorteart. Emner som afskydningspolitik, fodring, trofæer m.v. vil blive gennemgået.

Forvaltning af råvildt – fra fåtallig til jægerens mest almindelige bytte.

Råvildtsyge – hvad er status og hvad ved vi om sygdommen?

 Natur- og vildtpleje

Hvordan planlægges og gennemføres en målrettet natur- og vildtpleje på bedriftsniveau. Hvilket behov er der? Hvilke muligheder er der? Skal der tilladelser til? Hvad skal der plejes, hvordan og hvornår?

 Ulv

Ulven er ikke en hellig ko.

 Markvildt

Terrænpleje for markvildtet med fokus på nemhed, enkelthed og lovgivning for lodsejeren.

Markvildt og driftsøkonomi i natur- og vildtpleje

Analyse af årsagerne til tilbagegang for harer og agerhøns

 Agerhøns

Krav til yngleområde, spredning og prædation hos agerhøns

 Adaptiv vildtforvaltning

Hvad er op og ned på adaptiv vildtforvaltning, og hvorfor har det relevans for jagten?

 Trækvildt

Adaptiv forvaltning knyttet til trækvildt….

 Gåsejagt, der virker

Gåsen er sky, men den er også skudstærk, og for mange nye gåsejægere kræver det et særligt fokus på gåsen, som er en stor fugl, og derfor ofte er længere ude, end man måske lige tror. Afstandsbedømmelse og evnen til at holdet skuddet tilbage, er helt essentielle faktorer, når det handler om at undgå anskydninger! Der gennemgås jagtteknik mv.

 Opmåling af trofæer

Foredraget er velegnet til en klubaften/ den årlige trofæaften. Opmålingsreglerne og trofæjagten gennemgås, ligesom der kan foretages en forhåndsvurdering.

Opdræt og udsætning af fjervildt

Hvordan gør vi det bedst, som amatører. Regler for opdræt og udsætning gennemgås, ligesom der vil blive fokuseret på de farer og problemer, vi ofte støder på, når vi udsætter vildt samt hvordan vi kan forebygge mange af de problemer, som jævnligt opstår.

 Ræv

Fødevalg

 Fældefangst

Vi kan sammensætte et foredrag, der målrettes præcist til jeres ønsker.

 Jagthunde

Få gode råd og tips til effektiv uddannelse af jagthunden på hundens præmisser.

Hvordan får jeg en god hund? Om førerforhold / ikke-lederskab, racespecifikke forskelle, hvordan vælger jeg den rigtige jagthund, og hvad skal jeg være opmærksom på i hundens første 12 mdr.? 

 Schweiss-arbejde

Hvad laver landets schweisshundefører egentlig? Hvordan letter jægerne schweisshundeførerne arbejde? Vejen til en succesfuld eftersøgning.

 Våbenlovgivning

Hvad må vi og hvordan gør vi det så i virkeligheden?

 Riffelskydning

Vil I supplere medlemmernes viden omkring våben og skydning. Foredraget kan sammensættes af emner, der rammer præcist jeres behov. Eksempelvis Jagt med riffel under andre forhold end danske, som f.eks.: jagt i bjerge, skydning på lange hold osv.

Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen

Hvad arbejdes der med i Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen? Afdelingen arbejder med vildtforvaltning, vildtbiologisk og jagtfaglig ekspertise, samt jagtrelaterede aktiviteter. Afdelingen varetager også Vildtforvaltningsskolen. Afdelingen planlægger og udfører aktiviteter vedr. jagtfaglige kurser og uddannelser, våben og skydning, hunde og vildt som råvarer.

 Danmarks Jægerforbund

Hvad arbejder DJ egentlig med og hvordan får man indflydelse på arbejdet og indsatserne?

 Ledelse af frivillige

 

 Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsens potentiale: Hvordan får vi bestyrelsens samlede kompetencer i spil og udnytter potentialet?

Bestyrelsesledelse: Hvordan arbejder vi med ledelse i bestyrelsen?

Fra strategi til handling: Hvad dækker begreberne vision, mission, operationelle mål og taktiske mål over, og har det relevans for arbejdet i jagtforeningen?

 Planlæg din egen jagtrejse til New Zealand

Hvad kræver det at planlægge sin egen jagtrejse til New Zealand? Kan det betale sig, selv at medbringe våben? Skal jeg booke en guide hjemmefra? Hvornår på året skal jeg tage derned?

Har du selv overvejet at tage på jagtrejse til New Zealand og har du stillet dig selv nogle af ovenstående spørgsmål? Foredraget er baseret på personlige erfaringer og krydret med billeder af en storslået natur.

 Lokkejagt på ræv

Du har sikkert hørt om det. Men hvordan lokker man egentligt en ræv ind på skudhold? Hør mere om en gammel jagtform i nye klæder.

Invasive arter

Temaaftener og kurser i regulering af invasive arter er gratis og kan leveres til grupper af jægere.

Blyfri riffelammunition

Danmark er på vej til at blive det første land i verden, der helt fjernes blyet fra jagten. Hør mere om hvad der har ledt frem til den nye lovgivning, og ikke mindst hvad der kommer til at ske i fremtiden for jagten, jægerne og skydebanerne.