Nye jagttegnskursuslærere

I løbet af et fem dages internatkursus i Jagtens Hus bliver du klædt på til at varetage den kompetencegivende opgave, det er, at uddanne aspiranter til jagtprøven.

Formål: Formålet med kurset er at klæde nye jagttegnskursuslærere på til at undervise jagttegnsaspiranterne i det obligatoriske jagttegnskursus.

Indhold: 

 • Relevante pædagogiske metoder med henblik på undervisning af jagttegnsaspiranter herunder fokus på, hvorledes teori og praksis kan kombineres.
 • Planlægning af undervisningsforløb, herunder også metoder til håndtering af jagttegnsaspiranter med læsevanskeligheder. 
 • Vildtkendskab, vildtbiologi og vildtforvaltning. 
 • Natur- og terrænpleje. 
 • Våben og skydning, herunder opbygning af effektiv skydestil for jagttegnsaspiranter. 
 • Afstandsbedømmelse og sikker våbenbetjening. 
 • Lovgivning. 
 • Jagtetik, jagtledelse, jagtteknik og håndtering af nedlagt vildt.

Kurset afsluttes med en skriftlig multible choice eksamen, som skal bestås før der udstedes kursusbevis. De nærmere retningslinjer for eksamen kan læses på Naturstyrelsens hjemmeside under punktet ”Retningslinjer for godkendelse af obligatorisk kursus for jagttegnskursuslærere”. 

Målgruppe: Erfarne jægere, som ønsker at undervise jagttegnsaspiranter. En Jagttegnskursuslærer bør have en solid viden om vildt og natur samt personlig erfaring med alle danske jagtformer; såvel med hagl som med kugle. Gode formidlingsevner er desuden vigtige personlige kompetencer som jagttegnskursuslærer.

Det forudsættes endvidere, at kursisterne har læst litteraturhenvisninger på fagplanen inden kursusstart. Eksamen tager primært udgangspunkt i de emner, der er arbejdet med på kurset, men pensum til eksamen er hele bogen ”Jagttegn”, sider med orange markering i bogen ”Lovsamling til Jagttegn”, MST Jagtprøveinstruks samt alt, hvad ellers bliver gennemgået på kurset inden for pædagogik, skydning, våbenbetjening og vildtbiologi.

Der kan således komme spørgsmål til emner, som ikke er behandlet på kurset. Pensum bør være læst før eksamen, og det forventes, at kursisten er i stand til at bestå en teoretiske jagtprøve på jagtproeven.dk forud for kursusstart.  

Praktisk info: På kurset anvendes Jægerforbundets bøger til jagttegn (Jagttegn + Lovsamling til Jagttegn), og deltagerne bør anskaffe sig disse bøger inden kursusstart. Lektionsplan udsendes på mail senest 2 uger før kursusstart. Der må påregnes en del selvstudium før kursusstart. Bøgerne kan bestilles her.

 • Undervisning finder sted på i Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde. Der undervises i lokalet Rådyret, mandag-torsdag kl. 8.30 – 20.30 (mandag mødes dog først kl. 10.30) samt fredag kl. 8.30 – 14.00.
 • De primære undervisningsmaterialer er Jægerforbundets to bøger: ”Jagttegn” og ”Lovsamling til Jagttegn”. Det anbefales stærkt at medbringe dem på kurset. Bøgerne kan købes her.
 • Supplerende undervisningsmaterialer udleveres løbende under kurset, bl.a. som power point, uddelingskopier eller som henvisninger til hjemmesider. Udgangspunktet for undervisning i vildtsygdomme og hygiejne er hjemmeside: http://www.vildtsundhed.dk/
 • Miljøstyrelsens ’Jagtprøveinstruks’ kan hentes downloades her.

Pris: Pris for medlemmer: 4.100,- kr., For ikke-medlemmer: 4.900,- kr., prisen er inkl. forplejning under hele kurset.

Overnatning: Kurset gennemføres som internatkursus. Valg af overnatningssted er valgfrit. Hvis du ønsker, at vi sørger for overnatning, så se venligst herunder:

Forår 2019: Overnatning betales særskilt - forventet udgift på kr. 2.200,- for enkeltværelse. Hvis man overnatter to personer i dobbeltværelse bliver udgiften i alt kr. 2.700,- (send en mail til lbh@jaegerne.dk, hvis du ønsker overnatning og hvordan)

Efterår 2019: Ved tilmelding til efterårskurset 2019 er det nu muligt at bestille overnatningen i forbindelse med tilmeldingen.
Overnatning koster kr. 2.200,- for enkeltværelse. Hvis man overnatter to personer i dobbeltværelse bliver udgiften i alt kr. 2.700,- (her bestilles værelset kun til den ene kursist. I bemærkningsfeltet skrives navnet på den anden kursist, som så ikke behøver at bestille overnatning ved tilmeldingen)

Kursusleder: Jes S. Mikkelsen - jsm@jaegerne.dk 

Tilmeld dig Nye jagttegnskursuslærere

Du tilmelder dig kurset i vores kursuskalender herunder, hvor du kan se, om der pt. er nogle planlagte kurser.

Er årets kurser afholdt kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk