Jægerråds møde

Jagt

  • Indsender navn: Peter Storm
  • Sted: Drigstrupsognegård Drigstrupbygade 46 5300
  • Start dato/tid: 01-02-2018 19:00:00
  • Slut dato/tid: 01-02-2018 22:00:00
  • Kontaktperson: Peter Storm
  • Level: Jægerråd
  • Forening: 0005402 - Drigstrup Jagtforening
  • Jægerråd: 0000078 - Kerteminde Jægerråd
  • Kreds: Kreds 5

Hermed indkaldelse til det årlige Jægerråds-årsmøde for alle medlemmer af en jagtforening i Kerteminde Kommune.
Det er vigtigt, at du som medlem møder op til dette møde, da du dermed sikrer dig adgang til optimal indflydelse på emner i Danmarks Jægerforbund både lokalt og nationalt.
Årsmødet afholdes i henhold til gældende vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Beretning for Jægerråd-Kerteminde virke for år 2017 ved. formand
4. Beretning fra Grønne Råds Repræsentant
5. Valg af formand for Jægerrådet Nyborg (ikke aktuelt).
6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabet – 2 stk. for Jægerråd-Kerteminde
8. Orientering ved Kredsformand, Michael Søgaard.
9. Orientering ved HB-medlem, Georg Jensen.
10. Indkomne forslag. Og evt. forslag, som der ønskes indstillet til kredsårsmødet marts 2018.
11. Eventuelt