Årsmøde - Nyborg Jægerråd

Øvrige

  • Indsender navn: Kristian Spodsberg
  • Sted: Ørbæk Skole
  • Start dato/tid: 31-01-2018 19:00:00
  • Slut dato/tid: 31-01-2018 22:00:00
  • Tilmeld inden: 28-01-2018 00:00:00
  • Pris: Gratis
  • Kontaktperson: Kristian Spodsberg
  • Level: Kreds
  • Jægerråd: 0000093 - Nyborg Jægerråd
  • Kreds: Kreds 5

Hermed indkaldelse til det årlige Jægerråds-årsmøde for alle medlemmer af en jagtforening i Nyborg Kommune.
Det er vigtigt, at du som medlem møder op til dette møde, da du dermed sikrer dig adgang til optimal indflydelse på emner i Danmarks Jægerforbund både lokalt og nationalt.
Årsmødet afholdes i henhold til gældende vedtægter.
På årsmødet vil der bl.a. være muligt at få en status for samarbejdet jagtforeningerne i mellem for Hjulby Mose Jagtselskab.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Beretning for Jægerråd-Nyborg virke for år 2017 ved. formand Kristian Spodsberg
4. Orientering Jægerråd-Nyborg økonomiske forbrug.
5. Beretning fra Grønne Råds Repræsentant – Claus Lykke
6. Beretning fra Friluftsrådets Repræsentant – Per Nyegaard Olesen
7. Valg af formand for Jægerrådet Nyborg (ikke aktuelt).
8. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
9. Indstilling af delegerede til repræsentantskabet – 3 stk. for Jægerråd-Nyborg
10. Orientering ved Kredsformand, Michael Søgaard.
11. Orientering ved HB-medlem, Georg Jensen.
12. Indkomne forslag. Og evt. forslag, som der ønskes indstillet til kredsårsmødet marts 2018.
13. Eventuelt