Årsmøde - Jægerråd Odense

Øvrige

  • Indsender navn: Asbjørn Hellesøe-Jensen
  • Sted: Odense Skydecenter
  • Start dato/tid: 10-01-2018 19:00:00
  • Slut dato/tid: 10-01-2018 21:30:00
  • Tilmeld inden: 19-10-2017 00:00:00
  • Kontaktperson: Asbjørn Hellesøe-Jensen
  • Level: Jægerråd
  • Jægerråd: 0000096 - Odense Jægerråd
  • Kreds: Kreds 5

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
3. Valg af formand.
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Forslag kan fremsættes af årsmødets deltagere:
- Bestyrelsen i jægerrådet
- Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen.

Forslag som ønsket behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af jægerrådets bestyrelse, skal skriftligt være jægerrådsformanden i hænde senest tre uger før årsmødet. Sendes på mail: asbjoernhj@gmail.com