Årsmøde i Jægerråd Svendborg

Øvrige

  • Indsender navn: Torben Jensen
  • Sted: Bøllemosevej 15, 5892 Gudbjerg
  • Start dato/tid: 23-01-2018 19:00:00
  • Slut dato/tid: 23-01-2018 22:00:00
  • Pris: Gratis
  • Kontaktperson: Torben Jensen
  • Level: Jægerråd
  • Jægerråd: 0000112 - Svendborg Jægerråd
  • Kreds: Kreds 5

Der afholdes årsmøde i Jægerråd Svendborg.
Dagsorden for årsmødet:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
3. Nyt fra Danmarks Jægerforbund v/Politisk konsulent Morten Sinding Jensen
4. Nyt fra Hovedbestyrelsen v/HB-medlem Georg Guldberg Jensen
5. Nyt fra Kreds 5 v/Kredsformand Michael Søgaard
6. Valg af formand. (I valgår)
7. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
8. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
9. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
Indstillinger i henhold til pkt. 8 og 9 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest 3 uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure. I kreds 5 ønsker kredsformanden at indstillingen til hovedbestyrelsen jf. pkt. 8 meddeles skriftlig til ham senest 4 uger før afholdelse af kredsmødet som er d. 1 marts 2018
Forslag kan fremsættes af årsmødets deltagere:
-Bestyrelsen i jægerrådet
-Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen.
 
Forslag som ønsket behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af jægerrådets bestyrelse, skal skriftligt være jægerrådsformanden i hænde senest tre uger før årsmødet.
Der vil være kaffe og brød til mødet.
Øl/vand kan købes.
Mvh. Torben Jensen