Årsmøde Jægerråd Faaborg-Midtfyn.

Øvrige

  • Indsender navn: Jens Thomsen
  • Sted: Brobyværk Kro. Marsk Billesvej 15, 5672 Broby
  • Start dato/tid: 09-01-2018 19:00:00
  • Slut dato/tid: 09-01-2018 23:00:00
  • Tilmeld inden: 05-01-2018 00:00:00
  • Pris: Gratis.
  • Kontaktperson: Jens Thomsen. tlf. 40 95 25 25.
  • Level: Jægerråd
  • Jægerråd: 0000057 - Faaborg-Midtfyn Jægerråd
  • Kreds: Kreds 5

Jægerråd Faaborg-Midtfyn afholder sit årlige jægerrådsmøde tirsdag d. 9. jan. 2018. Mødet finder sted på Brobyværk Kro kl. 19.00.
Mødet er for ALLE medlemmer af en jagtforening i Faaborg-Midtfyn Kommune under Danmarks Jægerforbund.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
3. Grønt Råd.
4. Valg af formand.
5. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6
skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet
kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
8. Nyt fra Kredsen ved Kredsformand Michael Søgaard.
9. Nyt fra HB ved HB-medlem Georg G. Jensen.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden for Jægerrådet i hænde senest 3 uger før mødet.
Grundet div. valg, skal der fremvises medlemskort.

P.b.v.

Jens Thomsen.