Generalforsamling samt estimering

Jagt

  • Indsender navn: Karl Bækgaard
  • Sted: "Mosehytten", Trynbakkevej, Bindslev
  • Start dato/tid: 22-02-2022 19:00:00
  • Slut dato/tid: 22-02-2022 22:00:00
  • Kontaktperson: Karl Bækgaard
  • Level: Forening
  • Forening: 0001116 - Nordvendsyssel Hjortelaug
  • Jægerråd: 0000068 - Hjørring Jægerråd
  • Kreds: Kreds 1

Der afholdes ordinær generalforsamling i Nordvendsyssel Hjortelaug, tirsdag den 22.02.2022 kl. 19:00 i "Mosehytten", Trynbakkevej, Bindslev. Dagsorden i.h.t. vedtægterne. Forslag skal være foreningen i hænde senest 08.02.2022. Efter generalforsamling snakker vi estimering af vores kronvildt. Foreningen er vært ved kaffe og kage.