Generalforsamling for perioden 2020 og 2021.

Øvrige

 • Indsender navn: Jan Bjergaard Rasmussen
 • Sted: Jægerlunden, Rettrup kærvej 28, Gl. Rønbjerg, 7800 Skive
 • Start dato/tid: 28-01-2022 19:00:00
 • Slut dato/tid: 28-01-2022 22:00:00
 • Tilmeld inden: 27-01-2022 00:00:00
 • Pris: Gratis
 • Kontaktperson: Jan Bjergaard Rasmussen, 4019 6246 / jbr@fibermail.dk
 • Level: Forening
 • Forening: 0002105 - Estvad - Rønbjerg Jagtforening
 • Jægerråd: 0000106 - Skive Jægerråd
 • Kreds: Kreds 2

GENERALFORSAMLING.
Dagsorden i flg. vedtægterne:
1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab, 2020 og 2021.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af Formand/kasserer – på valg er:
2020: Kasserer Carl Erik Kristiansen.
2021: Formand Jan B. Rasmussen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
2020: Thorfinn Andersen og Jørgen Strunck.
2021: Bjarne W. Jacobsen og Ralph Strunck.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen – på valg er: Kristen Halborg.
9. Valg af revisorer – på valg er: Carlo Dalsgaard og Finn Trustrup.
Valg af revisorsuppleant – på valg er: Bent Sørensen.
10. Indkomne forslag, herunder indstilling af medlem for bedste vildtpleje.
11. Uddeling af pokaler.
12. Støttebevis lodtrækning.
13. Eventuelt.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, samt indstilling af kandidat til ”bedste vildtpleje”, skal være foreningen (Formanden) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen har besluttet at foreningen vil være vært for de traditionelle gule ærter før generalforsamlingen kl. 1800. Tilmelding til spisning: Jan B. Rasmussen SMS 40196246 senest den 24. januar 2022.

Estvad-Rønbjerg Jagtforening, bestyrelsen.