Årsmøde i kreds 7

Øvrige

 • Indsender navn: Hanne Smedegaard
 • Sted: Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter, Idrætsvej 3, 4534 Hørve
 • Start dato/tid: 05-03-2024 18:00:00
 • Slut dato/tid: 05-03-2024 22:00:00
 • Tilmeld inden: 26-02-2024 00:00:00
 • Pris: 0
 • Kontaktperson: Sonny Persson, tlf. 22179392, mail: sonnypersson@privat.dk
 • Level: Kreds
 • Forening: 0009001 - DJ Administration
 • Jægerråd: DJ Administration
 • Kreds: Kreds 7
 • Oprettelsesdato: 02-02-2024

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om kredsens virksomhed
3.a. Præsentation af koordinatorer
4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
5. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
6. Valg af hovedbestyrelsesmedlem, og suppleant for samme (der er ikke valg i 2024)
7. Valg af kredsformand. Der er opstillet 2 kandidater: Stefan A. Hylleborg og Morten Hansen.
8. Valg af kredsbestyrelsesmedlem.
Følgende er indstillet:
Distrikt 1: Holger Christensen, Ole Hansen og Kresten Henriksen
Distrikt 2: Torben Broløs, Bjarne Larsen og Anders Bruun Nørring
Distrikt 3: Brian Elbæk og Mads Søholm Secher
Distrikt 4: Sonny Persson, Poul Dissing Jensen og Lars Egedal
9. Indkomne forslag ledsaget af en motivation
Der er indkommet 3 forslag, som er vedlagt dagsordenen.
10. Eventuelt.

Tilmelding er nødvendig og skal ske gennem din jagtforening til Sonny Persson. Hver jagtforening kan stille med et medlem pr. påbegyndt 50 medlemmer.

Mødet starter med indskrivning kl. 18.00