Generalforsamling

Generalforsamling

 • Indsender navn: Flemming Møllgaard
 • Sted: Veflingehallens mødelokaler
 • Start dato/tid: 12-04-2024 18:30:00
 • Slut dato/tid: 12-04-2024 22:00:00
 • Tilmeld inden: 09-04-2024 00:00:00
 • Kontaktperson: Flemming Møllgaard
 • Level: Forening
 • Forening: 0005213 - Veflinge - Vigerslev Jagtforening
 • Jægerråd: 0000092 - Nordfyns Jægerråd
 • Kreds: Kreds 5
 • Oprettelsesdato: 08-01-2024Generalforsamling i Veflinge-Vigerslev Jagtforening

Fredag den 12. april 2024 afholder foreningen generalforsamling i Veflinge Hallens mødelokaler kl. 18:30 med efterfølgende spisning af bøf med spejlæg.
Der udsendes ikke yderligere indkaldelse, så dagsordenen er følgende:

01. Valg af dirigent
02. Beretning siden sidste generalforsamling
03. Revideret regnskab til godkendelse
04. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen
05. Fastsættelse af kontingent til egen forening, p.t. kr. 60,-
06. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Frank Buthler, Bent T. Hansen, Peter Quist, Lars K. Hansen, Martin S. Andersen.
07. Valg af suppleanter: Kim Grony.
08. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Revisorer: Jan Åge Nielsen og Morten W. Nielsen.
Revisorsuppleanter: Torben Hansen og Nils Bendixen
09. Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne, og alle ordinære medlemmer har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen m.v.
Som vi plejer, er foreningen vært ved spisningen: Bøf med spejlæg, kartofler, brun sovs, bløde løg, samt en øl og en snaps, samt efterfølgende kaffe.
Lige så traditionelt sælges der lodsedler, og der udtrækkes to vindere af præmier bestemt af bestyrelsen.
Af hensyn til bespisning, bedes du tilmelde dig senest tirsdag 9. april på tlf. 2525 3425 eller 6178 2069.