Generalforsamling

Jagt

  • Indsender navn: Lise pedersen
  • Sted: Nexø Skyttehus
  • Start dato/tid: 15-02-2024 19:00:00
  • Slut dato/tid: 15-02-2024 00:00:00
  • Kontaktperson:
  • Level: Forening
  • Forening: 0008022 - Østbornholms Jagtforening
  • Jægerråd: 0000044 - Bornholm Jægerråd
  • Kreds: Kreds 8
  • Oprettelsesdato: 17-11-2023

Dagsorden ifølge vedtægter. Evt.punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Efter mødet vil der være pølse-/pålægsbord.