Generalforsamling

Øvrige

  • Indsender navn: Peter Mühlendorph Knudsen
  • Sted: Nibe Jagtforening, Aalborgvej 47, 9240 Nibe
  • Start dato/tid: 08-02-2024 18:00:00
  • Slut dato/tid: 08-02-2024 21:30:00
  • Pris: Gratis
  • Kontaktperson: Peter Mühlendorph Knudsen
  • Level: Forening
  • Forening: 0001410 - Nibe og Omegns Jagtforening
  • Jægerråd: 0000126 - Aalborg Jægerråd
  • Kreds: Kreds 1

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 8. februar 2024 kl. 18:00 i foreningshuset på skydebanen Aalborgvej 47. Generalforsamlingen slutter cirka kl. 21:30
Dagsorden iflg. vedtægterne, som findes på foreningens hjemmeside;
www.nibejagtforening.dk
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Der er som sædvanligt lagt op til en hyggelig "jæger-komsammen", hvor foreningen også er vært ved et lettere traktement, der serveres kl. 18.
Bestyrelsen