Generalforsamling og trofæaften

Øvrige

  • Indsender navn: Jakob Skovbakke
  • Sted: Klubhuset ved boldbanerne - Mogenstrup
  • Start dato/tid: 18-01-2024 19:00:00
  • Slut dato/tid: 18-01-2024 21:00:00
  • Kontaktperson: Jakob Skovbakke
  • Level: Forening
  • Forening: 0002417 - Mogenstrup Jagtforening
  • Jægerråd: 0000070 - Holstebro Jægerråd
  • Kreds: Kreds 2
  • Oprettelsesdato: 30-10-2023

GENERALFORSAMLING og Trofæ-aften
Torsdag d. 18. januar 2024 kl.: 19:00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent, stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg første og anden suppleant.
8. Valg af 1. revisor og 1. revisor suppleant.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, SKAL være bestyrelsen i hænde senest 8. dage før.
(Se vedtægter på hjemmesiden)

Foreningen er igen i år vært ved mad efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen er der Trofæ-aften, hvor alle medlemmer opfordres til at medbringe deres trofæer nedlagt i jagt året 2023, både i Danmark og i udlandet !