Jægerråds Årsmøde i Århus Jægerråd

Øvrige

  • Indsender navn: Ole Madsen
  • Sted: Kultur- & kontaktsted Kragelund, Dybrovej 21, 8270 Højbjerg
  • Start dato/tid: 17-01-2024 19:00:00
  • Slut dato/tid: 17-01-2024 21:45:00
  • Pris: Gratis
  • Kontaktperson: Ole Madsen 30503142
  • Level: Jægerråd
  • Jægerråd: 0000127 - Aarhus Jægerråd
  • Kreds: Kreds 3
  • Oprettelsesdato: 16-10-2023

Indkaldelse til årsmøde i Århus Jægerråd. Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund bosiddende i Århus kommune er jfr. vedtægterne velkomne.
Vi starter mødet med et jagtfagligt oplæg : Vores indlægsholder Projektleder i bestandsovervågning Rikke Bruun Pedersen fra Danmarks Jægerforbund vil give et indlæg om bestandsovervågning og det vigtige i indsamling af vildtdata. I Danmarks Jægerforbund arbejder vi for at sikre god jagt i generationer. Et mål som kræver data og viden, hvis vi skal sikre, at jagten nu og i fremtiden foregår på et bæredygtigt grundlag. Rikke har 30 minutter og så bliver der mulighed for at stille spørgsmål.
Selve Årsmødet starter kl. 1945.
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for Århus Jægerråd om vores aktiviteter.
3. Valg af formand - udgår - der er formandsvalg i 2025.
4. Orientering om Jægerrådets sammensætning.
5. Indstilling af 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter til disse - udgår - valg igen i 2025.
6. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 6 skal meddeles skriftligt til jægerrådsformanden senest 3 uger før Jægerrådets Årsmøde.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Ad pkt 6
Århus Jægerråd har 6 delegerede pladser til repræsentantskabet.
Der skal således vælges 5, samt 3 suppleanter.
Ole Madsen (Er som formand for Jægerrådet født delegeret til Repræsentantskabet)
Uprioriteret rækkefølge:
 Anders Jakobsen, Århus Strandjagtforening
 Helle Hansen, Norsminde jagtforening
 Jakob Frandsen, Solbjerg Jagtforening
 Peter Mulvad, Beder Malling Jagtforening
 Nikolaj Kjærgård, Jydsk Akademisk Jagtforening
Dan Lillebæk, Århus Jægerforbund
 Ole Nørskov, THME jagtforening
 Stig Jørgensen, Harlev Jagtforening
 Christian Johansen, Jægerne Århus
Forslag som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af jægerrådets bestyrelse, skal skriftligt være jægerrådsformanden i hænde senest 3 uger før årsmødet.
Forslag kan fremsættes af jægerrådets bestyrelse og/eller samtlige medlemmer af Danmarks Jægerforbund i Århus kommune. (Der er ingen indkomne forslag)
Efter Årsmødet er der lodtrækning til de forskellige jagter på de kommunale arealer i den kommende jagtsæson.
Jægerrådet er vært ved et par madder og en øl/vand og supplerende drikkevarer kan tilkøbes på stedet.
På vegne af Århus Jægerråd
Ole Madsen
Formand
30503142
olelyngdrupmadsen@hotmail.com