Generalforsamling 2024

Generalforsamling

 • Indsender navn: Fangel Jagtforening
 • Sted: Fangel Forsamlingshus
 • Start dato/tid: 21-02-2024 18:00:00
 • Slut dato/tid: 21-02-2024 22:00:00
 • Tilmeld inden: 18-02-2024 00:00:00
 • Pris: 0
 • Kontaktperson: Morten Loubjerg - 40184571
 • Level: Forening
 • Forening: 0005305 - Fangel Jagtforening
 • Jægerråd: 0000096 - Odense Jægerråd
 • Kreds: Kreds 5
 • Oprettelsesdato: 02-09-2023

Der afholdes ordinær generalforsamling i Fangel Jagtforening, i henhold til gældende vedtægter, Onsdag den 21 februar 2024 kl 1800.
Generalforsamlingen afholdes i Fangel forsamlingshus og der vil være spisning.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
8. Eventuelt.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
Suppleanter og revisor vælges for 1 år af gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Tilmelding på post@fangeljagtforening.dk eller Morten 40184571