Foreningsaften

Natur

  • Indsender navn: Mie Skovbæk Mortensen
  • Sted: Jægerhuset i Viby Sj.
  • Start dato/tid: 07-11-2023 19:00:00
  • Slut dato/tid: 07-11-2023 21:00:00
  • Kontaktperson:
  • Level: Forening
  • Forening: 0007354 - Viby og Omegns Jagtforening
  • Jægerråd: 0000102 - Roskilde Jægerråd
  • Kreds: Kreds 7
  • Oprettelsesdato: 24-08-2023

Foreningsaften - se mere på facebook / hjemmesiden for dagens program.