Generalforsamling

Generalforsamling

 • Indsender navn: Flemming Møllgaard
 • Sted: Langesøhallens mødelokaler , Langesøhallen Morud
 • Start dato/tid: 14-04-2023 18:30:00
 • Slut dato/tid: 14-04-2023 00:00:00
 • Tilmeld inden: 11-04-2023 00:00:00
 • Kontaktperson: Flemming Møllgaard
 • Level: Forening
 • Forening: 0005213 - Veflinge - Vigerslev Jagtforening
 • Jægerråd: 0000092 - Nordfyns Jægerråd
 • Kreds: Kreds 5
 • Oprettelsesdato: 19-01-2023

Generalforsamling i Veflinge-Vigerslev Jagtforening

Fredag den 14. april 2023 afholder foreningen generalforsamling i Langesø Hallens mødelokaler kl. 18:30 med efterfølgende spisning af bøf med spejlæg.
Der udsendes ikke yderligere indkaldelse, så dagsordenen er følgende:

01. Valg af dirigent
02. Beretning siden sidste generalforsamling
03. Revideret regnskab til godkendelse
04. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen
05. Fastsættelse af kontingent til egen forening, p.t. kr. 60,-
06. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Flemming Møllgaard, Nicolaj Haugaard, Henrik Demant og Per Bo Sørensen, Michael Roed Nielsen og Claus T. Hansen.
07. Valg af suppleanter: Kim Grony.
08. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Revisorer: Jan Åge Nielsen og Morten W. Nielsen.
Revisorsuppleanter: Torben Hansen og Nils Bendixen
09. Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne, og alle ordinære medlemmer har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen m.v.
Som vi plejer, er foreningen vært ved spisningen: Bøf med spejlæg, kartofler, brun sovs, bløde løg, samt en øl og en snaps, samt efterfølgende kaffe.
Lige så traditionelt sælges der lodsedler, og der udtrækkes to vindere af præmier bestemt af bestyrelsen.
Af hensyn til bespisning, bedes du tilmelde dig senest tirsdag 11. april på tlf. 2525 3425 eller 6178 2069.