Jægerråd Odder Årsmøde / Odderegnens Jægerforbund 2023

Generalforsamling

  • Indsender navn: Kai Thygesen
  • Sted: Kulturkøkkenet, Vitapark 61, 8300 Odder
  • Start dato/tid: 31-01-2023 18:00:00
  • Slut dato/tid: 31-01-2023 21:00:00
  • Pris: Gratis
  • Kontaktperson: Bjarne S. Eriksen 40279669
  • Level: Jægerråd
  • Forening: 0003706 - Odder Jagtforening
  • Jægerråd: 0000095 - Odder Jægerråd
  • Kreds: Kreds 3

Jægerråd Odder Årsmøde / OeJ generalforsamling med aftensmad (tilmelding til aftensmad)
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3. Valg af formand (først i 2024)
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag kan fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet og af medlemmer, der har bopæl i kommunen eller er medlem af en forening i kommunen. Forslag, som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet, skal skriftligt være formanden for jægerrådet (Bjarne S. Eriksen) i hænde senest tre uger før årsmødet.