Generalforsamling 2023

Generalforsamling

  • Indsender navn: René Nielsen
  • Sted: Klubhuset, Lunderup Markvej 3, 6230 Rødekro
  • Start dato/tid: 06-02-2023 19:00:00
  • Slut dato/tid: 06-02-2023 21:30:00
  • Kontaktperson: René Nielsen
  • Level: Forening
  • Forening: 0004834 - Rødekro og Omegns Jagtforening
  • Jægerråd: 0000125 - Aabenraa Jægerråd
  • Kreds: Kreds 4

Hermed indkaldes til Rødekro og Omegns Jagtforenings ordinære generalforsamling som afholdes mandag den 6. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset, Lunderup Markvej 3, 6230 Rødekro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest
3 uger før generalforsamlingens afholdelse på e-mail: re.nielsen@mail.dk


Foreningen er vært med kaffe mv.
Husk opsatser af danske og udenlandske bukke samt krage-/skadeben, så vi kan kåre årets jæger.

På bestyrelsens vegne
René Nielsen