jægerråds måde

Jagt

  • Indsender navn: Jesper Bjerrisgaard
  • Sted: Bøgeskovvej 19 Fredericia
  • Start dato/tid: 07-02-2023 19:30:00
  • Slut dato/tid: 07-02-2023 22:00:00
  • Kontaktperson: Jesper Bjerrisgaard
  • Level: Jægerråd
  • Jægerråd: 0000053 - Fredericia Jægerråd

Årsmøde i Fredericia Jægerråd med følgende dagsorden:
Alle medlemmer i Fredericia Kommune er velkommen.
Dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Valg af formand - ikke i år
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til HB/Suppleant (Ikke i år)
6. Indstilling af delegerede til
Repræsentantskabsmødet.
7. Nyt fra HB
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt