Nedlagt Kronvildt

Jagt

  • Indsender navn: Karl Bækgaard
  • Slut dato/tid: 14-02-2023 00:00:00
  • Kontaktperson:
  • Level: Forening
  • Forening: 0001116 - Nordvendsyssel Hjortelaug
  • Jægerråd: 0000068 - Hjørring Jægerråd
  • Kreds: Kreds 1

I forbindelse med jagten på kronvildt i vores område (det nordlige Vendsyssel), indsamler vi hvert år oplysninger om nedlagt kronvildt.
Derfor bedes alle jægere, indberette nedlagt kronvildt til Nordvendsyssel Hjortelaug, mail: www.Nordvendsysselhjortelaug.dk, eller til Karl Bækgaard, 98-931925, eller 60381230, senest 01.02.2023.
Alle oplysninger behandles fortroligt.
De samlede afskydningstal vil fremgå på vores "Kronvildtaften" den 14.02.2023 kl. 19:00 i Sognegården Bindslev.
Husk at indsende tænder af hjorte (de 2 store) til Kalø, eller de kan evt. afleveres til Nordvendsyssel Hjortelaug, vi har ekstra kuverter, så sørger vi for at de kommer til Kalø.