Årsmøde

Øvrige

  • Indsender navn: Arne Riis
  • Sted: Klubhuset(Vestrehus) Mørkebakkevej 1 Allerød
  • Start dato/tid: 11-01-2023 19:00:00
  • Slut dato/tid: 11-01-2023 21:00:00
  • Kontaktperson: Arne Riis
  • Level: Jægerråd
  • Forening: 0007741 - Allerød Jagtforening
  • Jægerråd: 0000040 - Allerød Jægerråd
  • Kreds: Kreds 7
  • Oprettelsesdato: 29-08-2022

Dagsorden for Allerød Jægerråd årsmøde den 11/1-23


1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådet´s virke 2022
3. Valg af formand
4. Valg af Grønne råds repræsentant
5. Orientering om bestyrelsens sammensætning
6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt.