Gerneralforsamling

Øvrige

  • Indsender navn: Jeanette Blok Madsen
  • Sted: Plantagevej 8B, 9600 Aars
  • Start dato/tid: 16-02-2023 19:00:00
  • Slut dato/tid: 16-02-2023 22:00:00
  • Kontaktperson:
  • Level: Forening
  • Forening: 0001702 - Aarsegnens Jagtforening
  • Jægerråd: 0000121 - Vesthimmerlands Jægerråd
  • Kreds: Kreds 1

Den årlige Generalforsamling
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Flugtskydningsudvalgets beretning
5. Hundeudvalgets beretning
6. Riffeludvalgets beretning
7. Jagtudvalgets beretning
8. Indkomne forslag
9. Fastlæggelse af kontingent
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af formand og kasserer
12. Valg af suppleanter:
13. Valg af revisor og revisor suppleant
14. Kragepokal
15. Evt.