2022 Dåvildtjagt

Jagt

  • Indsender navn: Svenne Nielsen
  • Sted: Præsteskoven
  • Start dato/tid: 01-10-2022 00:00:00
  • Slut dato/tid: 31-01-2023 23:00:00
  • Pris: 600 kr
  • Kontaktperson: Finn Helleskov
  • Level: Forening
  • Forening: 0005701 - Gudbjerg og Omegns Jagtforening
  • Jægerråd: 0000112 - Svendborg Jægerråd
  • Kreds: Kreds 5

Ugejagter 2022/23.
(For foreningens medlemer)
Der er mulighed for afskydning af én stor hjort: Fuldskuffel, halvskuffel eller stanghjort.​
Af øvrige dåvildt - spidshjort, då og kalv - kan hver betalende deltager skyde et dyr. ​
Jagtretten i Præsteskoven kan lejes for en uge ad gangen. Da vi også har “fælles” trykjagt med konsortiet på Mullerup Gods i år, prissætter vi de uger uden trykjagt til 600,- og de 3 uger med trykjagt, nedsættes til 500,- da man mister en morgen/formiddag, i disse uger. Men man kan byde ind på at få en plads til trykjagten. Se mere om dette i kategorien, Trykjagt.


Der må jages alle ugens dage alle uger i jagttiden 1/10 til 31/1 - søndage dog kun til kl. 09.00.
Ugerne bliver tildelt ved lodtrækning, når tilmeldingsfristen er udløbet.
I år betaler man sin uge via mobilpay, overførelse til bank eller kontant til undertegnede. Ligeså for eventuelt nedlagt vildt.
Nedlagt vildt afregnes til:


Fuldskuffel 4000 kr.
Halvskuffel 3000kr.
Stanghjort 1500 kr.
Spidshjort og då 1000kr.
Kalv 800 kr.​
Der må kun være 1 jæger i Præsteskoven på dåvildtjagt af gangen.
I år betaler man sin uge via mobilpay, overførelse til bank eller kontant til undertegnede Finn Helleskov. Ligeså for eventuelt nedlagt vildt.
Nedlagt vildt afregnes umiddelbart efter jagtens afslutning på foreningens konto
Eventuel Schewisshund er på jægerens egen regning.

Udover trykjagterne, vil der også være lørdage med skovjagter i et tidsrum, fortrinsvis midt på dagen.
Og de sidste 14 dage i januar, er der desværre folk i skove og save/hente brænde

I bedes tilmelde jer på kagekaster@gmail.com eller 26800018
( evt sms, men skriv lige jeres navn i beskeden )

Alle skud indberettes til undertegnede på tlf. 2680 0018, gerne på sms.
Når der drives jagt, vendes skiltet i skabet ved indgangen til skoven, så det kan ses, at der jages.
Husk at udvise hensyn til børnehaven og andre brugere af skoven.