Jægerrådsårsmøde

Jagt

  • Indsender navn: Søren Helding Madsen
  • Sted: Drigstrup sognegård
  • Start dato/tid: 13-01-2022 19:00:00
  • Slut dato/tid: 13-01-2022 21:30:00
  • Tilmeld inden: 06-01-2022 00:00:00
  • Pris: Gratis
  • Kontaktperson: Søren Helding Madsen
  • Level: Jægerråd
  • Jægerråd: 0000078 - Kerteminde Jægerråd
  • Kreds: Kreds 5

Årsmøde Kertemide Jægerråd

Dagsorden:
1. Valg af dirigent (og referent)
2. Aflæggelse af beretning om jægerrådets virke
Orientering om Grønt Råd og reguleringsområdet
3. Valg af formand
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i
valgår)
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt.
5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest 3 uger før kredsmødet, idet
kredsformanden kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure
7. Indkomne forslag (sendes til formanden senest 3 uger før årsmødet)
8. Eventuelt