Årsmøde i Jægerråd Middelfart

Øvrige

  • Indsender navn: Ulrik Christensen
  • Sted: Ejbyhallen
  • Start dato/tid: 12-01-2022 18:30:00
  • Slut dato/tid: 12-01-2022 22:00:00
  • Tilmeld inden: 09-01-2022 00:00:00
  • Pris: Gratis
  • Kontaktperson:
  • Level: Jægerråd
  • Jægerråd: 0000089 - Middelfart Jægerråd
  • Kreds: Kreds 5

Årsmøde Jægerråd Middelfart
Jægerråd Middelfart afholder årsmøde i Ejbyhallen, Halvej 5, 5592 Ejby.
Mødet er for alle medlemmer af en jagtforening under DJ i Middelfart Kommune.
Tilmelding til mødet er nødvendigt, da der indledes med et par stykker brød, samt en øl/vand - kaffe/the senere.

Dagsorden iflg. vedtægter.
1 Valg af dirigent, samt stemmetællere.
2 Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
3 Valg af formand (kun i valgår)
4 Orientering om bestyrelsens sammensætning.
5 Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. (kun i valgår)
6 Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest 3 uger før kredsmødet, idet kredsformanden kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7 Indkomne forslag, skal være jægerrådsformanden i hænde senest 3 uger før mødet.
8 Grønt Råd
9 Orientering ved kredsformanden.
10 Orientering ved HB medlem.
11 Evt.

På bestyrelsens vegne
Ulrik Christensen