Årsmøde

Øvrige

  • Indsender navn: Arne Riis
  • Sted: Klubhuset(Vestrehus) Mørkebakkevej 1 Allerød
  • Start dato/tid: 12-01-2022 19:00:00
  • Slut dato/tid: 12-01-2022 21:00:00
  • Kontaktperson: Arne Riis
  • Level: Jægerråd
  • Forening: 0007741 - Allerød Jagtforening
  • Jægerråd: 0000040 - Allerød Jægerråd
  • Kreds: Kreds 7
  • Oprettelsesdato: 24-08-2021

Dagsorden for Allerød Jægerråd årsmøde den 12/1-2022


1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådet´s virke 2021
3. Valg af formand
4. Valg af Grønne råds repræsentant
5. Orientering om bestyrelsens sammensætning
6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt.