Generalforsamling

Øvrige

 • Indsender navn: Arne Riis
 • Sted: Mørkebakkevej 1, Vestrehus 3450 Allerød
 • Start dato/tid: 17-11-2022 18:00:00
 • Slut dato/tid: 17-11-2020 22:00:00
 • Tilmeld inden: 08-11-2020 00:00:00
 • Kontaktperson: Arne Riis
 • Level: Forening
 • Forening: 0007741 - Allerød Jagtforening
 • Jægerråd: 0000040 - Allerød Jægerråd
 • Kreds: Kreds 7
 • Oprettelsesdato: 24-08-2021

1. Velkomst
2. Valg af dirigent.
3. Fremlæggelse af beretning om foreningens virke siden
sidste ordinære generalforsamling dvs at vi først skal godkende referat og regnskab for 2020 inden vi går til 2021
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til
godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter.
10. Valg af to revisorer.
11. Eventuelt.