Generalforsamling

Øvrige

  • Indsender navn: Flemming Møllgaard
  • Sted: Langesøhallens Mødelokaler
  • Start dato/tid: 24-09-2021 18:30:00
  • Slut dato/tid: 24-09-2021 23:00:00
  • Tilmeld inden: 21-09-2021 00:00:00
  • Kontaktperson: Flemming Møllgaard 61782069
  • Level: Forening
  • Forening: 0005213 - Veflinge - Vigerslev Jagtforening
  • Jægerråd: 0000092 - Nordfyns Jægerråd
  • Kreds: Kreds 5

Fredag den 24. september 2021 afholder foreningen generalforsamling i Langesøhallens mødelokaler kl. 18:30 med efterfølgende spisning af bøf med spejlæg. Der udsendes ikke yderligere indkaldelse, så dagsordenen er følgende:
01. Valg af dirigent 02. Beretning siden sidste generalforsamling 03. Revideret regnskab til godkendelse 04. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen 05. Fastsættelse af kontingent til egen forening, p.t. kr. 60,00. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Flemming Møllgaard, Nicolaj Buthler, Henrik Demand, Per Bo Sørensen, Michael Roed Nielsen, og Kenneth Christensen(modtager ikke genvalg) 07. Valg af 2 suppleanter: Kim Grony , Claus T. Hansen. 08. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Revisorer: Jan Åge Nielsen og Morten W. Nielsen. Revisorsuppleanter: Torben Hansen og Nils Bendixen 09. Eventuelt
Alle medlemmer er velkomne, og alle ordinære medlemmer har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen m.v.
Som vi plejer, er foreningen vært ved spisningen: Bøf med spejlæg, kartofler, brun sovs, bløde løg, samt en øl og en snaps, samt efterfølgende kaffe.
Lige så traditionelt sælges der lodsedler, og der udtrækkes to vindere af en fasanjagt eller gavekort.
Af hensyn til bespisning, bedes du tilmelde dig senest tirsdag 21. september på 2172 2936, 4094 4205 eller 6178 2069.