Ordinær Generalforsamling

Jagt

  • Indsender navn: Johnny Andersen
  • Sted: Klubhuset Skydebanen - Mosegårsvej 28 - 4760 Vordingborg
  • Start dato/tid: 03-06-2021 19:00:00
  • Slut dato/tid: 03-06-2021 00:00:00
  • Kontaktperson: Kim Madsen MOBIL 40754286
  • Level: Forening
  • Forening: 0006513 - Vordingborg Jagt- og Flugtskydningsforening
  • Jægerråd: 0000123 - Vordingborg Jægerråd
  • Kreds: Kreds 6

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Torsdag den 3. juni kl. 19.00.
Klubhuset på skydebanen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Eventuelle forslag af kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde mindst 5 dage før generalforsamlingen.
Traktementet begrænser sig i år til en øl eller vand.
OVENNÆVNTE ARRANGEMENT AFHOLDES KUN, HVIS DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE PÅ DATOEN GÆLDENDE CORONA-RESTRIKTIONER.
Evt. forslag til: kmmadsen59@gmail.com eller postomdelt til: Vester Vråvej 14 -4760 Vordingborg
Vel mødt
Bestyrelsen