Brev til Vivild JF's medlemmer

Øvrige

  • Indsender navn: Henrik Rudfeld
  • Slut dato/tid: 31-01-2022 00:00:00
  • Kontaktperson:
  • Level: Forening
  • Forening: 0003106 - Vivild Jagtforening
  • Jægerråd: 0000091 - Norddjurs Jægerråd
  • Kreds: Kreds 3

Det forgangne år har som alle ved, ikke været godt for foreningslivet, heller ikke for Vivild Jagtforening. Dette har selvfølgelig sammen med udgifter til renovering af Jagthuset belastet foreningens økonomi i 2020. Et andet problem er kommunikationen med medlemmerne i forbindelse med aflysninger og ændringer af aktiviteter, for hvornår ophører diverse forsamlingsforbud! Derfor har bestyrelsen besluttet at blive siddende det næste halve år, før en generalforsamling forhåbentlig kan afholdes tirsdag d. 24. august.
Realiseringen af de planlagte aktiviteter i 21-22, er selvfølgelig betinget af restriktionerne på det pågældende tidspunkt, og derfor har vi valgt IKKE at udsende et årsprogram på papir, da vi må operere med væsentligt kortere tidshorisonter end et helt jagtår.
Vi vil derfor gøre brug af Jægers medlemsmeddelelser og vores egen hjemmeside i så vidt omfang, som det er muligt, men således kommer vi desværre til at gøre forskel på foreningens medlemmer i år – de af jer, der har adgang til internettet, bliver bedre stillede, end jer der ikke har adgang til nettet! Så er man i tvivl, om et arrangement bliver gennemført, må man kontakte en fra bestyrelsen.
Af nye tiltag sætter vi kun to i søen, kursus i pramjagt og obligatorisk riffelskydeforløb. Dette er arrangementer, som vi kan afholde uden at inddrage eksterne foredragsholdere, og som derfor er fleksible mht. tidspunkt.
I det kommende år kan man også orientere sig om foreningens aktiviteter ved at abonnere på foreningens nyhedsbrev (send din email-adresse til Klaus Fogh klaus.fogh@hotmail.com), ved at konsultere jægerforbundets medlemsnet med foreningsmeddelelser eller at være tilknyttet den gruppe på Facebook, som nogle fra foreningen har lavet for Vivild Jagtforening.
Bestyrelsen håber på trods af alle tænkelige begrænsninger at se mange af jer – nye såvel som ”gamle” medlemmer – i det kommende år.
Knæk og bræk.
p.b.v.
Henrik Rudfeld